Gold Skeleton

Sử dụng dao phay lớn, chậm chạp nhưng sát thương thì to vật. Sử dụng phép Soul Arrow rất dễ giết nó. Cận chiến thì tốt nhất từng con 1 thôi.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu347LoạiCận Chiến, phép
Vị tríIsland’s EdgeReward614 Souls
Vật lý – 143
Chém – 143
Đập – 29
Đâm – 17985
Phép – 7145
Lửa – 5765
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllKilij (rare)
Soul Remains
Shard of Bladestone
Chunk of Bladestone (rare)

Related posts

Cyberpunk 2077 – Phần 2: Nhiệm vụ đầu tiên.

huongdangame

Genshin Impact – Trò chơi Temari

huongdangame

Genshin Impact – 9 Abyssal Text – Thành Tựu Lời Đồn Về 9 Chữ – Achievement The Nine Word Rumor

huongdangame