TênShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Great Sword +1026000CD9454271Sharpstone /
Hardstone
Quality-Great Sword +522800CC44182Great Sword +3 và Clearstone
Crushing Great Sword +519500S44182Great Sword +3 và Greystone
Dragon Great Sword +5245024544181Great Sword +3 và Dragonstone
Moon Great Sword +51952180EEC44182Great Sword +6 và Moonstone
Blessed Great Sword +51931850EEA44182Great Sword +6 và Faintstone
Morion Blade21000Great Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

NIER AUTOMATA Việt Hóa #15 – Chapter 17: The Tower – Tòa tháp – End game

huongdangame

Genshin Impact – Đải Sảnh Ngủ Say – Slumbering Court (Bí Cảnh Chúc Phúc – Hài Cốt)

huongdangame

Trials of Mana Walkthrough 6 – Hero King In Danger

huongdangame