Axes

TênTypeFaith BonusCách Nhận

Battle Axe
80
55

10
11
D
E

402.5220– Vũ khí ban đầu của Class Hunter
– Mua từ: Blacksmith Boldwin – 1500 souls.
– Giết Boletaria Soldier
– Trong Smithing Grounds trên ban công chỗ mấy thằng ném đá đầu cửa.

Axe
87
55

10

20
D
12
D256.0250– Giết Black Phantom Executioner Miralda trong Gates of Boletaria (xu hướng thế giới hắc ám)
– Giết Axe wielding Boletaria Soldier

Related posts

Genshin Impact – Rương Tại Khu Vực Enkanomiya – Phần 1

huongdangame

Persona 4 golden pc – Quest 16: Desk Refurbishing (4K 60FPS)

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 33: Acquire a Silver Lump

huongdangame