Bearbug

Máu nhiều, phòng thủ cao. Sử dụng phép hoặc vũ khí phép hay độc hoặc bệnh dịch tấn công.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu458LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward260 Souls
Vật lý – 230Độc: Bình Thường
Chém – 288Bệnh Tật: Bình Thường
Đập – 230
Đâm – 245
Phép – 88
Lửa – 716
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllShard of Dragonstone
Chunk of Dragonstone (rare)

Related posts

STRENGTH

huongdangame

Genshin Impact – World Quest: Time and the Wind – Thời gian và gió

huongdangame

Trials of Mana Walkthrough 23 – Crimson Wizard

huongdangame