Biorr, of the Twin Fangs

Thông Tin:
- Là Thành viên lớn tuổi trong quân đội của Vua. Khi Vallarfax chạy thoát khỏi vương quốc Boletaria. Biorr đã ở lại để bảo vệ danh dự của vị vua thực sự True King Allant.
- Ông ta sở hữu trí tuệ và kiến thức tuyệt vời về Boletaria và lòng sùng kính bất diệt đối với vị Vua thực sự.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu1216LoạiTấn Công Gần
Vị tríInner WardReward2500 – 3100 Souls
637148
63763
692169
637
450
605
Điểm YếuĐộc
Vị Trí:
- Xuốt hiện ở Nexus sau khi được giải cứu.
- Quá trình giải cứu xem video: 
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết:
Ring of Great Strength
Large Brushwood Shield
Brushwood Helmet
Brushwood Armor
Brushwood Gauntlets
Brushwood Leggings

Related posts

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Dunyu Ruins – Tuần Ngọc Lăng (4 Chests)

huongdangame

Genshin Impact – Thiên Nham Ngàn Năm – The Millennial Mountains

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 6 – (Day 18-19/04) – (4K 60FPS) – [3/3]

huongdangame