Blacksmith Ed

Thông Tin Cơ Bản
  • Có thể nâng cấp vũ khí bằng cách sử dụng bất kỳ loại quặng nào (không yêu cầu Searing Demon Soul)
  • Có thể nâng cấp nhiều vũ khí thành vũ khí đặc biệt bằng cách sử dụng Demon’s Souls sau khi được tặng Searing Demon Soul từ Flamelurker.
  • Rơi Hands of God + 2420 souls nếu bị giết.
Để Tặng Searing Demon Soul
  • Phải có Searing Demon Soul trong hành trang của bạn.
  • Chọn tùy chọn trò chuyện với ông ấy nhiều lần cho đến khi bạn nói hết các đoạn hội thoại của ông ấy.
  • Chắc chắn đã đánh bại Armor Spider và Flamelurker trong màn chơi hiện tại.
  • Phải sử dụng Armor Spider Archstone để quay lại Nexus trước khi ông ta đề cập đến việc muốn Flamelurker Soul
Vị Trí Blacksmith ED:  World 2 - Stonefang Tunnel

Related posts

Genshin Impact – Bóng Hình Cổ Xưa – Thu Thập Số Liệu – Mẫu Dị Thường

huongdangame

Final Fantasy XIII Việt Hóa | FF13 | Chapter 6

huongdangame

Genshin Impact – Lunar Realm – Vương Quốc Ánh Trăng – Bậc Thầy Săn Mồi

huongdangame