Blue Eye Knight

Kẻ thù trong linh hồn quỷ. Có nhiều máu và sát thương khá cao
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu 185LoạiTấn Công Gần
Vị trí Boletarian Palace Reward410 Souls
Vật lý – 120Độc: Dễ Bị
Chém – 120Bệnh Tật: Dễ Bị
Đập – 120Chảy Máu: Trung Bình
Đâm – 120
Phép – 54
Lửa – 77
Điểm Yếu magic, fire, nhiều loại
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Dạng Kẻ ThùLoại Vật Phẩm
Tất cảHalf Moon Grass
Throwing Knife
Ed’s Grindstone (rare)
Kiếm – KhiênKnight’s Shield (rare)
Kiếm LớnClaymore (rare)

Related posts

Genshin Impact – Ngao Du Sơn Hà – Viễn Đảo Cô Sơn

huongdangame

Genshin Impact – Chiến Tuyến Mê Thành – Thí Luyện Tâm Nguyện

huongdangame

Flying Bearbug

huongdangame