Broad Sword

Tổng Hợp Các Loại Nâng Cấp
TênShardLargeChunkPureNâng Cấp
Broad Sword +10160DC5529141Sharpstone / Hardstone
Quality-Broad Sword +5140100CC2591 Broad Sword+3 & Clearstone
Sharp Broad Sword +5120100ES2591 Broad Sword & Bladestone
Tearing Broad Sword +590273ES2591 Broad Sword+3 & Suckerstone
Mercury Broad Sword +5130360130EC2391 Broad Sword+3 & Mercurystone
Moon Broad Sword +5120134100EEC2591 Broad Sword+6 & Moonstone
Crescent Broad Sword +5106112100A2591Broad Sword+7 & Darkmoonstone
Large Sword of Searching170120DDBroad Sword+8 &
Hero Demon’s Soul
Nâng Cấp Bình Thường - Cần Sharpstone / Hardstone
Tên ShardL ShardChunkPure
Broad Sword +08000ED
Broad Sword +18800ED3
Broad Sword +29600ED4
Broad Sword +310400ED6
Broad Sword +411200DD61
Broad Sword +512000DD63
Broad Sword +612800DD65
Broad Sword +713600DC651
Broad Sword +814400DC653
Broad Sword +915200DC655
Broad Sword +1016000DC6551
Quality Upgrades: Cân bằng cấp độ STR và DEX 
- Broad Sword+3 và Clearstone
Tên ShardL ShardChunkPure
Quality Broad Sword +19200DD3
Quality Broad Sword +210400DD4
Quality Broad Sword +311600CC61
Quality Broad Sword +412800CC63
Quality-Broad Sword +514000CC651
Sharp Upgrades: Nâng cao cấp độ STR nhưng hạ thấp cấp độ DEX 
- Broad Sword và Bladestone
Tên Strength BonusDexterity BonusFaith BonusShardL ShardChunkPure
Sharp Broad Sword +18800100EC3
Sharp Broad Sword +29600100EC4
Sharp Broad Sword +310400100EA61
Sharp Broad Sword +411200100EA63
Sharp Broad Sword +512000100ES651
Tearing Upgrades: Hiệu ứng chảy máu - Cần Broad Sword +3 và Suckerstone
TênStrength BonusDexterity BonusFaith BonusShardL ShardChunkPure
Tearing Broad Sword +18200150EB3
Tearing Broad Sword +28400180EB4
Tearing Broad Sword +38600209ES61
Tearing Broad Sword +48800240ES63
Tearing Broad Sword +59000273ES651
Mercury Upgrades: Thêm thuộc tính độc, nâng cao cấp độ DEX nhưng hạ thấp STR 
- Cần BroadSword+3 và Mercurystone 
TênStrength BonusDexterity BonusFaith BonusShardL ShardChunkPure
Mercury Broad Sword +19000100120ED1
Mercury Broad Sword +210000100180ED4
Mercury Broad Sword +311000100240EC61
Mercury Broad Sword +412000100300EC63
Mercury Broad Sword +513000100360EC651
Moon Upgrades: Nâng cấp sát thương phép thuật - Cần Broad Sword +6 and Moonstone
TênStrength BonusDexterity BonusFaith BonusShardL ShardChunkPure
Moon Broad Sword +162930100EEC3
Moon Broad Sword +2771010100EEC4
Moon Broad Sword +3911120100EEC61
Moon Broad Sword +41061220100EEC63
Moon Broad Sword +51201340100EEC651
Crescent Upgrades: Thêm sát thương phép và khả năng tự hồi máu. Nâng cao cấp độ phép thuật. 
Cần Broad Sword+6 & Darkmoonstone.
TênStrength BonusDexterity BonusFaith BonusShardL ShardChunkPure
Crescent Broad Sword +163770100A3
Crescent Broad Sword +274860100A4
Crescent Broad Sword +384940100A61
Crescent Broad Sword +4951020100A63
Crescent Broad Sword +51061120100A651
Boss Soul: Một loại vũ khi hoàn toàn khác cần nguyên liệu từ linh hồn Boss. Cần Broad Sword+8 & Hero Demon's Soul
Tênicon-wp_physicalAttack.pngicon-magicbonus.pngicon-firebonus.pngDexterity BonusFaith BonusShardChunkSpecial
Large Sword of Searching17000120DDBroad Sword +8 & Hero Demon’s Soul.

Related posts

Elden Ring | Liurnia of the Lakes East – Cliffbottom Catacombs – Drop Kaiden Sellsword Ashes

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 05: Acquire a Demon Statue

huongdangame

Trials of Mana Walkthrough 16 – Portal to the Sanctuary – Winged Defender -To the Mana Sanctuary

huongdangame