Công Dụng Đá Nâng Cấp

– Vũ khí có các cấp độ thuộc tính từ E -> S của từng loại thuộc tính DEX, STR, INT, FAITH. Cấp độ thuộc tính nào càng cao thì mỗi điểm thuộc tính đấy càng cộng nhiều sát thương cho vũ khí.

TênMaxCông Dụng

Hardstone
+10Nâng cao sát thương cơ bản. Không nâng cấp cấp độ của vũ khí đối với điểm thuộc tính.

Sharpstone
+10Nâng cao sát thương cơ bản. Không nâng cấp cấp độ của vũ khí đối với điểm thuộc tính.

Clearstone
+5Cân bằng giữa cấp độ DEX và STR.
VD: Nếu vũ khí có A – DEX, C – STR. Sau khi nâng cấp Max sẽ cân bằng cấp đô STR -DEX là B – B chẳng hạn.

Greystone
+5Nâng cao cấp độ STR nhưng xóa bỏ cấp độ DEX.

Bladestone
+5Nâng cao cấp độ DEX nhưng xóa bỏ cấp độ STR.

Dragonstone
+5Nâng cáo sát thương cơ bản, công thêm sát thương lủa. Nhưng loại bọ tất cả sát thương cộng thêm từ cấp độ thuộc tính.

Suckerstone
+5Nâng cao cấp độ DEX hạ thấp cấp độ STR và có thêm sát thương chảy máu.

Mercurystone
+5Giảm cấp độ STR, nâng cao DEX vừa phải và có thêm sát thương độc.

Marrowstone
+5Giảm sát thương cơ bản, hạ thấp cấp độ STR, nâng cao cấp độ DEX và thêm sát thương chí mạng cho các sát thương từ phía sau.

Moonlightstone
+5Hạ cấp độ STR, DEX nhưng nâng cao sát thương phép thuật và cấp độ Phép Thuật.

Moonshadestone
+5Loại bỏ cấp độ STR, DEX nhưng nâng cao sát thương và cấp độ Phép Thuật và thêm khả năng hổi phục MP + 1 mỗi 3~5s.

Faintstone
+5Hạ thấp cấp độ STR, DEX nhưng nâng cao sát thương phép thuật và cấp độ Faith. Thêm khả năng hồi HP + 2~6 mỗi giây.

Spiderstone
+5Hạ thấp cấp độ STR nhưng tăng cao cấp độ DEX và phạm vi cung +5.

Cloudstone
+5Tăng kháng sát thương phép thuật nhưng hạ thấp khả năng đỡ đòn (Guard Break).

Related posts

Genshin Impact – World Quest: A Little Game

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 55: Revenge of Riddle Senpai!

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – Boss Artemis

huongdangame