Crystal Lizards

Rơi nhiều loại đã quý nâng cấp vũ khí khi bị giết. Cần giết nó thật nhanh nếu không nó chạy mất.
Nếu nó chạy mất có thể tái tạo lại bằng cách reset archstone (thanh kiếm cắm trên đống lửa dùng dịch chuyện về Nexus)
Trong thế giới đen tuyền hoặc trắng tinh khiết nó dễ rơi các vật phẩm hiếm hơn.
Nó có hầu hết ở tất cả các map/

Related posts

DEVIL MAY CRY 5 – Việt Hóa – Mission 18

huongdangame

Final Fantasy XIII – Walkthrough Chapter 3 Lake Bresha

huongdangame

Genshin Impact – Chiến Tuyến Mê Thành – Thí Luyện Tăng Cường

huongdangame