Đá Nâng Cấp

TênLoạiCách Lấy

Hardstone Shard
Hardstone – Giết Hoplite ở Gates of Boletaria, The Lord’s Path.
– Giết Scale Miners trong Smithing Grounds.
– Giết Crystal Lizard ở Gates of Boletaria Lối đi bên trái tại điểm bắt đầu Archstone. (Để đến được khu vực này, bạn cần có Pure Black or Pure White Tendency).
– Giết Crystal Lizard ở Smithing Grounds ở đầu khu vực, ở phía bên trái. Có thể nhìn thấy từ cầu thang bạn phải đi lên từ đá vòm.
– Có thể mua được từ Filthy Man với giá 500 souls ở Smithing Grounds, The Tunnel City.

Large Hardstone Shard
Hardstone – Giết Hoplite ở Gates of Boletaria, The Lord’s Path.
– Giết Scale Miners ở lối đi phụ bên trái tại điểm bắt đầu Archstone. (Để đến được khu vực này, bạn cần có Pure Black or Pure White Tendency).
– Giết Crystal Lizard trong The Lord’s Path. Trước cuộc chiến với Tower Knight, có một cầu thang ở bên phải, Crystal Lizard có thể được tìm thấy ở tầng trên.
– Giết Crystal Lizard trong The Lord’s Path. Bbên trong nhà tù nơi Biorr, của tổ chức Twin Fangs đang bị giam giữ. Bạn phải có được Vòng chìa khóa sắt để vào nhà tù.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ điểm xuất phát, bạn bắt đầu đi qua một đường hầm, có một Scale Miners ở bên phải của bạn và một con Crystal Lizard ở xa hơn một chút.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ đá vòm. đi ngay dọc theo đường hầm. Khi bạn đến cuối, rẽ phải, đi qua một lối đi hẹp. Bạn sẽ phải bắt đầu thả từ giàn giáo này sang giàn giáo khác. Ở người thứ ba, rẽ sang phải và thả trên thanh xà gỗ hẹp. Đi ngang qua nó và vào hang động. Vào cuối của nó, bạn sẽ tìm thấy hai con Crystal Lizard.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Sau viên đá vòm, hãy đi sang trái. băng qua sân ga ở tầng trên và đi qua một lối đi. Crystal Lizard đang trốn sau một đống mảnh vỡ bên trái.
– Giết Crystal Lizard ở The Tunnel City. Đi theo thang máy xuống tầng thấp hơn. Bạn sẽ tìm thấy 2 con Thằn lằn pha lê trong căn phòng này, và chúng sẽ dẫn bạn đến tổ của chúng.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Có một cái sau 3 Rock Worms, ngay trước khi đến được Filthy Man.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Trong khu vực dung nham, gần lối ra về phía boss. Có 2 Crystal Lizard trong phòng phía sau phòng có một con Gấu con lớn.
– Giết Crystal Lizard The Tunnel City. Ngay trước khi bạn nhảy xuống 3 Rock Worms, bạn có thể đến Crystal Lizard khác bằng một cái thang. Nó nằm trên một tấm ván gỗ phía trên.
– Giết Crystal Lizard ở Gates of Boletaria. Lối đi bên trái tại điểm bắt đầu. (Để đến được khu vực này, bạn cần có Pure Black or Pure White Tendency).
– Giết Crystal Lizard trong Smithing Grounds. Ở đầu khu vực, ở phía bên trái. Có thể nhìn thấy từ cầu thang bạn phải đi lên từ đá vòm.
– Có thể mua được từ Filthy Man với giá 1500 souls trong The Tunnel City.

Hardstone Chunk
Hardstone – Giết Crystal Lizard trong The Lord Path, trước cuộc chiến với Tower Knight, có một cầu thang ở bên phải, bạn có thể tìm thấy Crystal Lizard ở tầng trên.
– Giết Crystal Lizard trong The Lord’s Path. Bbên trong nhà tù nơi Biorr, của tổ chức Twin Fangs đang bị giam giữ. Bạn phải có được Vòng chìa khóa sắt để vào nhà tù.
– Giết Crystal Lizard ở Inner Ward, sau đoạn cắt cảnh mà Fat Official đóng cửa, hãy rẽ phải. Bạn có thể tìm thấy ẩn giữa các cột.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Phía sau 3 người lính Boletaria cầm nỏ ở đầu khu vực.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Nấp sau những tấm ván, nửa con hẻm bên phải.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City Từ đá vòm. đi ngay dọc theo đường hầm. Khi bạn đến cuối, rẽ phải, đi qua một lối đi hẹp. Bạn sẽ phải bắt đầu thả từ giàn giáo này sang giàn giáo khác. Ở người thứ ba, rẽ sang phải và thả trên thanh xà gỗ hẹp. Đi ngang qua nó và vào hang động. Vào cuối của nó, bạn sẽ tìm thấy 2 Crystal Lizard.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Sau viên đá vòm, hãy đi sang trái. băng qua sân ở tầng trên và đi qua một lối đi. Con Thằn lằn đang trốn sau một đống mảnh vỡ bên trái.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Đi vào thang máy đi xuống tầng dưới. Bạn sẽ tìm thấy 2 con trong căn phòng này, và chúng sẽ dẫn bạn đến tổ của chúng.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Có một cái sau 3 Rock Worms, ngay trước khi đến được Filthy Man.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Trong khu vực dung nham, gần lối ra về phía boss. Có 2 con trong phòng phía sau phòng có một con Gấu con lớn.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Ngay trước khi bạn nhảy xuống 3 Rock Worms, bạn có thể đến Crystal Lizard khác bằng một cái thang. Nó nằm trên một tấm ván gỗ phía trên.
– Giết Crystal Lizard trong Underground Temple. Có một con ở bên trái hành lang, ngay trước khi đến căn phòng nơi bạn chiến đấu với Dragon God.
– Giết Scale Miners ở Smithing Grounds và The Tunnel City.

Pure Hardstone
Hardstone – Giết Crystal Lizard ở Inner Ward Sau đoạn cắt cảnh mà Fat Official đóng cửa, rẽ phải. Bạn có thể tìm thấy một con ẩn giữa các cột.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Phía sau 3 người lính Boletaria cầm nỏ ở đầu khu vực.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Nấp sau những tấm ván, nửa con hẻm bên phải.
– Giết Crystal Lizard trong Underground Temple. Có một con Thằn lằn pha lê ở bên trái hành lang, ngay trước khi đến căn phòng nơi bạn chiến đấu với Dragon God.
– Được tìm thấy trên một xác chết trong tổ Crystal Gecko ở The Tunnel City.

Sharpstone Shard
Sharpstone – Giết Hoplite ở The Lord’s Path.
– Giết Scale Miners trong Smithing Grounds.
– Giết Scale Miners trong The Tunnel City.
– Giết Crystal Lizard trong Smithing Grounds. Ở đầu khu vực, ở phía bên trái. Có thể nhìn thấy từ cầu thang bạn phải đi lên từ đá vòm.
– Giết Crystal Lizard ở Gates of Boletaria. Lối đi bên trái tại Archstone bắt đầu. (Để đến được khu vực này, cần thế giới Pure Black hoặc Pure White).
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ đá vòm. đi ngay dọc theo đường hầm. Khi bạn đến cuối, rẽ phải, đi qua một lối đi hẹp. Bạn sẽ phải bắt đầu thả từ giàn giáo này sang giàn giáo khác. Ở người thứ ba, rẽ sang phải và thả trên thanh xà gỗ hẹp. Đi ngang qua nó và vào hang động. Vào cuối của nó, bạn sẽ tìm thấy hai con Thằn lằn pha lê.
– Có thể mua từ Filthy Man với 500 souls trong Smithing Grounds.

Large Sharpstone Shard
Sharpstone – Giết Hoplite ở The Lord’s Path.
– Giết Scale Miners trong The Tunnel City.
– Giết Crystal Lizard ở Gates of Boletaria. Lối đi bên trái tại Archstone bắt đầu. (Để đến được khu vực này, cần thế giới Pure Black hoặc Pure White).
– Giết Crystal Lizard trong The Lord’s Path. Trước cuộc chiến với Tower Knight, có một cầu thang ở bên phải, Crystal Lizard có thể được tìm thấy ở tầng trên.
– Giết Crystal Lizard trong Smithing Grounds. Ở đầu khu vực, ở phía bên trái. Có thể nhìn thấy từ cầu thang bạn phải đi lên từ đá vòm.
– Giết Crystal Lizard trong The Lord’s Path. Từ điểm xuất phát, bạn bắt đầu đi qua một đường hầm, có một Scale Miners ở bên phải của bạn và một con Crystal Lizard ở xa hơn một chút.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Sau viên đá vòm, hãy đi sang trái. băng qua sân ở tầng trên và đi qua một lối đi. Con Thằn lằn đang trốn sau một đống mảnh vỡ bên trái.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Đi theo thang máy xuống tầng dưới. Bạn sẽ tìm thấy 2 con Thằn lằn pha lê trong căn phòng này, và chúng sẽ dẫn bạn đến tổ của chúng.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Có một cái sau 3 Rock Worms, ngay trước khi đến được Filthy Man.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Trong khu vực dung nham, gần lối ra về phía boss. Có 2 con Crystal Lizard trong phòng phía sau phòng có một con Gấu con lớn.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Ngay trước khi bạn nhảy xuống 3 Rock Worms, bạn có thể đến Crystal Lizard khác bằng một cái thang. Nó nằm trên một tấm ván gỗ phía trên.
– Có thể mua được từ Filthy Man với giá 1500 souls trong The Tunnel City.

Sharpstone Chunk
Sharpstone– Giết Scale Miners trong The Tunnel City.
– Giết Crystal Lizard trong The Lord’s Path. Trước cuộc chiến với Tower Knight, có một cầu thang ở bên phải, Crystal Lizard có thể được tìm thấy ở tầng trên.
– Giết Crystal Lizard ở Inner Ward Sau đoạn cắt cảnh mà Fat Official đóng cửa, rẽ phải. Bạn có thể tìm thấy một con ẩn giữa các cột.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Phía sau 3 người lính Boletaria cầm nỏ ở đầu khu vực.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Nấp sau tấm ván, nửa con hẻm bên phải
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ điểm xuất phát, bạn bắt đầu đi qua một đường hầm, có một Scale Miners ở bên phải của bạn và một con Crystal Lizard ở xa hơn một chút.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Sau viên đá vòm, hãy đi sang trái. băng qua sân ga ở tầng trên và đi qua một lối đi. Crystal Lizard đang trốn sau một đống mảnh vỡ bên trái.
– Giết Crystal Lizard ở The Tunnel City. Đi theo thang máy xuống tầng thấp hơn. Bạn sẽ tìm thấy 2 con Thằn lằn pha lê trong căn phòng này, và chúng sẽ dẫn bạn đến tổ của chúng.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Trong khu vực dung nham, gần lối ra về phía boss. Có 2 Crystal Lizard trong phòng phía sau phòng có một con Gấu con lớn.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Ngay trước khi bạn nhảy xuống 3 Rock Worms, bạn có thể đến Crystal Lizard khác bằng một cái thang. Nó nằm trên một tấm ván gỗ phía trên.
– Giết Crystal Lizard trong Underground Temple. Có một con Thằn lằn pha lê ở bên trái hành lang, ngay trước khi đến căn phòng nơi bạn chiến đấu với Dragon God.

Pure Sharpstone
Sharpstone – Giết Crystal Lizard ở Inner Ward Sau đoạn cắt cảnh mà Fat Official đóng cửa, rẽ phải. Bạn có thể tìm thấy một con ẩn giữa các cột.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Phía sau 3 người lính Boletaria cầm nỏ ở đầu khu vực.
– Giết Crystal Lizard trong The King’s Tower. Nấp sau tấm ván, nửa con hẻm bên phải
– Giết Crystal Lizard trong Underground Temple. Có một con Thằn lằn pha lê ở bên trái hành lang, ngay trước khi đến căn phòng nơi bạn chiến đấu với Dragon God.
– Được tìm thấy trên một xác chết trong tổ Crystal Gecko ở The Tunnel City.

Clearstone Shard
Clearstone – Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ điểm xuất phát, bạn bắt đầu đi qua một đường hầm, có một Scale Miners ở bên phải của bạn và một con Crystal Lizard ở xa hơn một chút.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ đá vòm. đi ngay dọc theo đường hầm. Khi bạn đến cuối, rẽ phải, đi qua một lối đi hẹp. Bạn sẽ phải bắt đầu thả từ giàn giáo này sang giàn giáo khác. Ở người thứ ba, rẽ sang phải và thả trên thanh xà gỗ hẹp. Đi ngang qua nó và vào hang động. Vào cuối của nó, bạn sẽ tìm thấy hai con Thằn lằn pha lê.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Sau viên đá vòm, hãy đi sang trái. băng qua sân ga ở tầng trên và đi qua một lối đi. Crystal Lizard đang trốn sau một đống mảnh vỡ bên trái.
– Giết Crystal Lizard ở The Tunnel City. Đi theo thang máy xuống tầng thấp hơn. Bạn sẽ tìm thấy 2 con Thằn lằn pha lê trong căn phòng này, và chúng sẽ dẫn bạn đến tổ của chúng.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Có một cái sau 3 Rock Worms, ngay trước khi đến được Filthy Man.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Trong khu vực dung nham, gần lối ra về phía boss. Có 2 Crystal Lizard trong phòng phía sau phòng có một con Gấu con lớn.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Ngay trước khi bạn nhảy xuống 3 Rock Worms, bạn có thể đến Crystal Lizard khác bằng một cái thang. Nó nằm trên một tấm ván gỗ phía trên.
– Có thể mua được từ Filthy Man với giá 500 souls ở Smithing Grounds, The Tunnel City.

Clearstone Chunk
Clearstone – Giết Imperial Spies trong Inner Ward.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ điểm xuất phát, bạn bắt đầu đi qua một đường hầm, có một Scale Miners ở bên phải của bạn và một con Crystal Lizard ở xa hơn một chút.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Từ đá vòm. đi ngay dọc theo đường hầm. Khi bạn đến cuối, rẽ phải, đi qua một lối đi hẹp. Bạn sẽ phải bắt đầu thả từ giàn giáo này sang giàn giáo khác. Ở người thứ ba, rẽ sang phải và thả trên thanh xà gỗ hẹp. Đi ngang qua nó và vào hang động. Vào cuối của nó, bạn sẽ tìm thấy hai con Thằn lằn pha lê.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Sau viên đá vòm, hãy đi sang trái. băng qua sân ga ở tầng trên và đi qua một lối đi. Crystal Lizard đang trốn sau một đống mảnh vỡ bên trái.
– Giết Crystal Lizard ở The Tunnel City. Đi theo thang máy xuống tầng thấp hơn. Bạn sẽ tìm thấy 2 con Thằn lằn pha lê trong căn phòng này, và chúng sẽ dẫn bạn đến tổ của chúng.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Có một cái sau 3 Rock Worms, ngay trước khi đến được Filthy Man.
– Giết Crystal Lizard trong The Tunnel City. Trong khu vực dung nham, gần lối ra về phía boss. Có 2 Crystal Lizard trong phòng phía sau phòng có một con Gấu con lớn.
– Giết Crystal Lizard trong Underground Temple. Có một cái bên cạnh cây lao thứ hai dùng để làm bị thương Dragon God.
– Giết Black Phantom in The Tunnel City.

Pure Clearstone
Clearstone – Giết Crystal Lizard trong Underground Temple. Có một cái bên cạnh cây lao thứ hai dùng để làm bị thương Dragon God.
– Phần thưởng sau khi giải cứu Ostrava, of Boletaria ở Inner Ward.

Greystone Shard
Greystone – Giết Scale Miner ở Smithing Grounds, The Tunnel City.
– Giết Rock Worms ở The Tunnel City.

Greystone Chunk
Greystone – Giết Rock Worms ở The Tunnel City.

Pure Greystone
Greystone – Giết Rock Worms ở The Tunnel City.
– Được thưởng sau khi cho Scirvir, the Wanderer xem Dragon Bone Smasher. Yêu cầu có khuynh hướng thế giới Pure White.

Bladestone Shard
Bladestone – Giết Silver Skeleton ở Island’s Edge, The Ritual Path và Altar of Storms

Bladestone Chunk
Bladestone – Giết Silver Skeleton ở Island’s Edge, The Ritual Path và Altar of Storms
– Giết Golden Skeleton trong The Ritual Path.
– Giết Black Skeleton ở Island’s Edge, The Ritual Path.

Pure Bladestone
Bladestone – Giết Black Skeleton ở Island’s Edge, The Ritual Path.
Dragonstone Shard Dragonstone – Giết Bearbug thả ở The Tunnel City.
– Giết Large Bearbug ở The Tunnel City.
– Giết Giant Bearbug ở The Tunnel City.
– Giết FlyingBearbug ở The Tunnel City.
– Có thể mua từ Filthy Man với giá 3000 souls trong The Tunnel City.

Dragonstone Chunk
Dragonstone – Giết Large Bearbug ở The Tunnel City.

Pure Dragonstone
Dragonstone – Giết Giant Bearbug ở The Tunnel City.
– Giết Dragon God trong Shrine of the Dragon God.
– Được tìm thấy trên một xác chết trong Hố Dung nham ở The Tunnel City.

Suckerstone Shard
Suckerstone – Giết Phosphorescent Slugs trong The Ritual Path and Swamp of Sorrow.

Suckerstone Chunk
Suckerstone – Giết Phosphorescent Slugs trong The Ritual Path and Swamp of Sorrow.

Pure Suckerstone
Suckerstone – Giết Phosphorescent Slugs trong The Ritual Path and Swamp of Sorrow.
– Được tìm thấy trên một xác chết gần Meat Cleaver Black Phantom trong Swamp of Sorrow.
– Tìm thấy ở Plague Swamp trong Rotting Haven.

Mercurystone Shard
Mercurystone – Giết Prisoners trong Prison of Hope
– Giết Man Centipedes trong Upper Latria và The Ivory Tower
– Giết Giant Man Centipedes trong Upper Latria và The Ivory Tower

Mercurystone Chunk
Mercurystone – Giết Man Centipedes trong Upper Latria và The Ivory Tower
– Giết Giant Man Centipedes trong Upper Latria và The Ivory Tower

Pure Mercurystone
Mercurystone – Giết Giant Man Centipedes trong Upper Latria và The Ivory Tower
– Tìm thấy ở Plague Swamp trong Rotting Haven.

Marrowstone Shard
Marrowstone – Giết Giant Ticks trong Depraved Chasm và Swamp of Sorrow.
– Giết Giant Mosquitos trong Depraved Chasm và Swamp of Sorrow.

Marrowstone Chunk
Marrowstone – Giết Giant Ticks trong Depraved Chasm và Swamp of Sorrow.
– Giết Giant Mosquitos trong Depraved Chasm và Swamp of Sorrow.

Pure Marrowstone
Marrowstone – Giết Giant Ticks trong Depraved Chasm và Swamp of Sorrow.
– Tìm thấy ở Plague Swamp trong Rotting Haven.

Moonlightstone Shard
Moonlightstone – Giết Prisoners trong Prison of Hope và Upper Latria.
– Giết Crystal Lizard trong Prison of Hope. Ở tầng đầu tiên, sau khi chiến đấu với Prisoner Horde, hãy tiếp tục đi về phía trước và rẽ trái.
– Có thể mua từ Once Royal Mistress trong Prison of Hope.
– Có thể được tìm thấy trong Prison of Hope, trên ban công của tầng một, sau khi đánh bại Prisoner Horde.
– Ở Upper Latria, ngay bên ngoài trái tim đang đập khổng lồ., Trên rìa của một cái sân.
– Ở Upper Latria, trên một trong những sân hình tròn có đốt lửa trại, có hai xác chết mỗi người một nơi.
– Lựa chọn đầu game trong bản Digital Deluxe Edition

Moonlightstone Chunk
Moonlightstone – Giết Prisoners trong Fool’s Idol Archstone.
– Giết Crystal Lizard ở Tower Of Latria. Ở tầng đầu tiên, sau khi chiến đấu với Prisoner Horde, hãy tiếp tục đi về phía trước và rẽ trái.
– Giết Crystal Lizard trong Fool’s Idol Archstone. Khi bạn đi qua cầu thang của Black Phantom Mind Flayer và chiến đấu với Kẻ thù ở bên phải của bạn, khi bạn đang chiến đấu với Giant Man Centipede, dưới xúc tu lớn màu đỏ, bạn sẽ phát hiện ra một Crystal Lizard ở phía xa.
– Giết Crystal Lizard trong Maneater Archstone. Có thể tìm thấy ngay trước khu vực bạn chiến đấu với Old Monk.
– Trong Upper Latria, bạn có thể lấy nó từ một cơ thể treo trên mép của bệ tròn mà bạn tìm thấy sau khi đến trái tim khổng lồ.

Pure Moonlightstone
Moonlightstone – Giết Crystal Lizard ở Thượng Latria. Khi bạn đi qua cầu thang của Black Phantom Mind Flayer và chiến đấu với Kẻ thù ở bên phải của bạn, khi bạn đang chiến đấu với Giant Man Centipede, dưới xúc tu lớn màu đỏ, bạn sẽ phát hiện ra một Crystal Lizard ở phía xa.
– Giết Crystal Lizard trong The Ivory Tower. Có thể tìm thấy ngay trước khu vực bạn chiến đấu với Old Monk.

Moonshadestone Shard
Moonshadestone – Giết Reaper trong The Ritual Path.
– Giết Crystal Lizard ở Island’s Edge. Đi qua các bức tường tháp đã bị phá hủy để tìm một xác chết có chứa x1 Regenerator’s Ring, sau đó đi theo con đường hẹp bên phải để tìm Crystal Lizard.
– Giết Crystal Lizard ở Island’s Edge. Trong khu vực mà bạn tìm thấy Sparkly, the Crow. Đến gần mép phải và bạn sẽ thấy một con Crystal Lizard, hãy nhảy xuống và đuổi theo để giết nó.
– Có thể mua từ Graverobber Blige với giá 3000 souls trong The Ritual Path.

Moonshadestone Chunk
Moonshadestone – Giết Reaper trong The Ritual Path.
– Giết Reaper trong The Ritual Path.
– Giết Crystal Lizard ở Island’s Edge. Đi qua các bức tường tháp đã bị phá hủy để tìm một xác chết có chứa x1 Regenerator’s Ring, sau đó đi theo con đường hẹp bên phải để tìm Crystal Lizard.
– Giết Crystal Lizard ở Island’s Edge. Trong khu vực mà bạn tìm thấy Sparkly, the Crow. Đến gần mép phải và bạn sẽ thấy một con Crystal Lizard, hãy nhảy xuống và đuổi theo để giết nó.
– Giết Crystal Lizard trong The Ritual Path. Gần vị trí của White Bow, bên vách đá.
– Giết Crystal Lizard trong The Ritual Path. Một chiếc hiện ra từ một ngôi mộ trong khu vực nghĩa trang và chiếc còn lại nằm khuất trên bãi cỏ.
– Giết Black Phantom bảo vệ Saint Urbain trong The Ritual Path.

Pure Moonshadestone
Moonshadestone – Giết Crystal Lizard trong The Ritual Path. Gần vị trí của White Bow, bên vách đá.
– Giết Crystal Lizard trong Altar of Storms. Một chiếc hiện ra từ một ngôi mộ trong khu vực nghĩa trang và chiếc còn lại nằm khuất trên bãi cỏ.

Faintstone Shard
Faintstone – Giết Depraved One trong Swamp of Sorrow.
– Giết Crystal Lizard trong Depraved Chasm. Bên kia cầu, cạnh tổ Chuột.
– Có thể mua từ Filthy Woman trong Swamp of Sorrow.

Faintstone Chunk
Faintstone – Giết Depraved One trong Swamp of Sorrow
– Giết Crystal Lizard trong Depraved Chasm. Bên kia cầu, cạnh tổ Chuột.
– Giết Crystal Lizard trong Rotting Haven. Trên khu vực boss, có một con đường bên phải dẫn đến nhiều sinh vật hơn. Giữa con đường này, bạn có thể nhìn thấy con thằn lằn.
– Giết Black Phantom trong Swamp of Sorrow .

Pure Faintstone
Faintstone – Giết Depraved One trong Swamp of Sorrow.
– Giết Giant Depraved One trong Swamp of Sorrow.
– Nếu bạn có 20 điểm trong chỉ số Faith, hãy nói chuyện với Workshipper of God trong Nexus.

Spiderstone Shard
Spiderstone – Giết Scale Miners ở Smithing Grounds và The Tunnel City.
– Giết Crystal Lizard trong Smithing Grounds. Được bảo vệ bởi Scale Miners sau khi đi qua một căn phòng.

Spiderstone Chunk
Spiderstone – Giết Scale Miners ở The Tunnel City.
– Giết Crystal Lizard trong Smithing Grounds. Được bảo vệ bởi Scale Miners sau khi đi qua một căn phòng.

Pure Spiderstone
Spiderstone – Giết Crystal Lizard trong Smithing Grounds. Được bảo vệ bởi Scale Miners sau khi đi qua một căn phòng.
– Giết boss Armor Spider trong Smithing Grounds

Cloudstone Shard
Cloudstone – Giết Storm Beast ở Island’s Edge, The Ritual Path và Altar of Storms.
– Có thể mua từ Graverobber Blige trong The Ritual Path với giá 3000 souls.

Cloudstone Chunk
Cloudstone – Giết Storm Beast ở Island’s Edge, The Ritual Path và Altar of Storms.
– Nhắt từ một cái xác trong Altar of Storms thẳng phía trước từ Archstone trên một mỏm đá thấp hơn

Pure Cloudstone
Cloudstone – Giết Storm Beast ở Island’s Edge, The Ritual Path và Altar of Storms.
– Giết Boss Storm King trong The Monolith Forest.

Related posts

Genshin Impact – Hướng dẫn build Eula

huongdangame

Epee Rapier

huongdangame

Genshin Impact – World Quests: Treasure Lost Treasure Found – Kho Báu Qui Li

huongdangame