Demon’s Soul PS5 – Các Chỉ Số

Thuộc Tính Của Demon’s Souls

Có 8 chỉ số hoặc thuộc tính mà Người chơi có thể tăng lên thông qua Tăng cấp
TênCông Dụng
VitalityTăng Máu và Phòng Thủ Vật Lý, Trọng Lượng Đồ Vật Mang Theo.
IntelligenceTăng Mana và Số Lượng Phép Thuật Có Thể Trang Bị.
EnduranceTăng Stamina, Trong Lượng Trang Bị Có Thể Mặc Trên Người.
StrengthTăng Sát Thương Cho Vũ Khí Sức Mạnh.
DexterityTăng Sát Thương Cho Vũ Khí Khéo léo.
MagicTăng Sát Thương Cho Vũ Khí Ma Thuật.
FaithTăng Sức Mạnh Và Số Lượng Phép Thánh Có Thể Trang Bị.
LuckTăng Tỷ Lệ Rơi Đồ Và Kháng Bệnh Dịch.

Thuộc Tính Nhân Vật

TênCông Dụng
HPTổng Số Máu Của Nhân Vật.
Item BurdenTrọng Lượng Đồ Vật Có Thể Mang Theo .
MPTổng Số Mana Của Nhân Vật.
Spell MemoryTổng Số Phép Thuật Có Thể Trang Bị.
StaminaSức Lực sử dụng khi tấn công, chạy, chặn đòn, né.
Safer Landing Sát Thương Phải Nhận Khi Ngã Vực.
Item DiscoveryTỷ lệ rơi vật phẩm từ kẻ thù khi bị giết.

Chỉ Số Tấn Công

TênCông Dụng
Attack PowerSức mạnh tấn công tăng lên dựa trên vũ khí hiện đang được trang bị.
Magic PowerSức mạnh ma thuật tăng lên dựa trên bùa chú hiện đang được trang bị.
Miracle Powersức mạnh thánh tăng lên trên phép thuật thánh hiện đang được trang bị.

Các Loại Sát Thương – Phòng Thủ

Có 9 loại sát thương khác nhau trong Demon’s Souls. Tương ứng cũng có 9 loại phòng thủ kháng các loại sát thương này.
Sát ThươngTênCông Dụng
Physical Damage Sát thương vật lý do vũ khí gây ra.
Magic Damage Sát thương phép thuật do phép thuật và phép thánh gây ra.
Blunt Damage Sát thương đập là sát thương do một số loại vũ khí có kiểu tấn công đập từ trên xuống.
Pierce DamageĐâm xuyên là loại sát thương đặc biệt được thực hiện bởi một số Vũ có kiểu tấn công đâm.
Slash DamageChém là loại sát thương đặc biệt được thực hiện bởi một số Vũ khí có kiểu tấn chém.
Fire Damage Sát thương lửa là sát thương đặc biệt được thực hiện bởi một số Vũ khí hoặc phép thuật gây cháy.
Bleed DamageChảy máu là một loại sát thương đặc biệt được thực hiện bởi một số Vũ khí nhất định
Plague DamageDịch hạch là một loại sát thương đặc biệt được thực hiện bởi một số Vũ khí nhất định
Poison Damage Độc là một loại sát thương đặc biệt được thực hiện bởi một số Vũ khí nhất định
Đặc BiệtBleed, Plague, PoisonCộng thêm sát thương trong 60s. Vì vậy, nếu vũ khí có “Bleed 120” hay “Plague 120” hoặc “ Poison 120” , nạn nhân sẽ chịu 120 sát thương trong 60 giây, hoặc 2 sát thương mỗi giây.
Phòng ThủTênCông Dụng
Physical Defense Giảm sát thương vật lý do vũ khí gây ra.
Magic Defense Giảm sát thương phép thuật do phép thuật và phép thánh gây ra.
Blunt Defense Giảm sát thương đập do một số loại vũ khí có kiểu tấn công đập từ trên xuống.
Pierce Defense Giảm sát thương đâm xuyên do một số Vũ khí có kiểu tấn công đâm.
Slash Defense Giảm sát thương chém do một số Vũ khí có kiểu tấn chém.
Fire Defense Giảm sát thương lửa do một số Vũ khí hoặc phép thuật gây cháy.
Bleed Defense Giảm sát thương chảy máu do một số Vũ khí nhất định.
Plague Defense Giảm sát thương dịch hạch do một số Vũ khí nhất định
Poison Defense Giảm sát thương độc do số Vũ khí nhất định

Thuộc Tính Từ Trang Bị

Là các thuộc tính thêm vào nhờ trang bị các loại vũ khí và giáp
Sát ThươngTênCông Dụng
NormalMột loại sát thương vật lý từ vũ khí
BluntMột loại sát thương đập từ vũ khí
Pierce DamageMột loại sát thương đâm từ vũ khí
Slash DamageMột loại sát thương chém từ vũ khí
Critical Sát thương trí mạng khi tấn công từ phía sau
Bleed Một loại sát thương chảy máu từ vũ khí
Plague Một loại sát thương dịch hạch từ vũ khí
PoisonMột loại sát thương độc từ vũ khí
Fire Attack Sát thương lửa từ trang bị + Sát thương từ chỉ số
Physical AttackSát thương từ vũ khí + sát thương từ chỉ số
Magical AttackSát thương từ phép thuật + sát thương từ chỉ số
Damage ReductionPhần trăm sát thương vật lý và phép thuật bị hấp thụ khi sử dụng khiên hoặc kiếm chặn sát thương
Guard Break reductionKhả năng chặn của khiên hoặc vũ khí khi đang chặn đòn tấn công, giảm stamina.
DurabilityĐộ bền của trang bị
WeightTrọng lương của trang bị. Trang bị càng nặng càng hạn chế sự nhanh nhẹn của nhân vật.

Related posts

Genshin Impact – Hồ Sơ Bantan Sango – Khuyển Võ Giả – Ngày 2

huongdangame

Final Fantasy XIII Mission 20

huongdangame

Genshin Impact – Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù – Mặt Trời Và Núi Kanna – Ngày 4

huongdangame