Demon’s Souls – Altar of Storms – Part 14 ( World 4 – 3)

Chạy thẳng đến cuối và nhặt vũ khí bắn Boss, chú ý núp sau mấy tảng đá to.

Related posts

Trials of Mana Li’l Cactus Fiery Gorge

huongdangame

Mail Breaker

huongdangame

Genshin Impact – Hướng dẫn build Hu Tao- Kỹ năng, cổ vật, vũ khí, team build.

huongdangame