Demon’s Souls – Boss Adjudicator

- Chạy sang ngách bên phải, tới sau lưng Boss và chém vào vết thương ở bụng nó.
- Cứ di chuyển sát vết thương nó sẽ không chém được bạn.
- Chém vào vết thương đến lúc Boss ngã xuống thì chay ra cẩn thận bị đè chúng. Rồi chém vào đầu nó.

Related posts

Elden Ring – Boss Putrid Tree Spirit

huongdangame

Genshin Impact – Sự Kiện Đồng Hành Thoma – Màn 1

huongdangame

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Guyun Stone Forest – Cổ Vân Các [8 Chests]

huongdangame