Demon’s Souls – Boss Flamelurker

Yếu với phép thuật, nên sử dụng Protection hoặc Warding để phòng thủ. Sử dụng vũ khí magic hoặc Soul Ray
Cận chiến thì cứ lăn ra sau lưng nó chém. Chạy ra xa khi nó giậm.

Related posts

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Guili Plains – Qui Li Nguyên (9 Chest)

huongdangame

Trials of Mana – Boss Ben & Bil

huongdangame

Genshin Impact – Sự Kiện Đồng Hành Diona Mèo Và Rượu

huongdangame