Demon’s Souls – Boss Flamelurker

Yếu với phép thuật, nên sử dụng Protection hoặc Warding để phòng thủ. Sử dụng vũ khí magic hoặc Soul Ray
Cận chiến thì cứ lăn ra sau lưng nó chém. Chạy ra xa khi nó giậm.

Related posts

NIER AUTOMATA Quest Popola’s Errand – Chuyện vặt của Popola

huongdangame

Final Fantasy XIII | FFXIII | Boss Manasvin Warmech

huongdangame

Genshin Impact – Beneath the Light of Jadeite

huongdangame