Demon’s Souls – Boss Flamelurker

Yếu với phép thuật, nên sử dụng Protection hoặc Warding để phòng thủ. Sử dụng vũ khí magic hoặc Soul Ray
Cận chiến thì cứ lăn ra sau lưng nó chém. Chạy ra xa khi nó giậm.

Related posts

Genshin Impact – Hướng dẫn build Zhongli

huongdangame

Trials of Mana – Stonesplit Gap Treasure Box Locations – 2 box

huongdangame

Genshin Impact – Chuyện Sau Này – Di Tích Đồng Tước (hereafter: The trail of pervases)

huongdangame