Demon’s Souls PS5 – Boss Phalanx

Sử dụng phép thuật lửa hoặc bom lửa ném vào Phalanx.

Related posts

Genshin Impact – Vực Sâu Nham Thạch – The Lost Valley Domain

huongdangame

Genshin Impact – Rương Nghi Lễ Cổng tam Giới – Phần 1

huongdangame

Fire Lizard

huongdangame