Demon’s Souls PS5 – Boss Tower Knight

Lăn vào giữa hai chân boss ra phía sau lưng nó và chém vào chân để Boss ngã xuống. Luôn luôn du chuyển ra phía sau lưng Boss.

Related posts

Cyberpunk 2077 – Thuộc tính, cấp độ, kỹ năng, xây dựng V

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – ALL location chest, box, Materia in Sector 7 Slums

huongdangame

Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – The Gates of Boletaria – Part 1

huongdangame