Demon’s Souls Remake – Depraved Chasm – Part 6

Nhiệm Vụ Chính Ở Phần Này
MụcTiêu Đề
1Map 1: Từ Start -> A
2Map 2: Từ A -> C -> A (Map 1)
3Map 1: A -> B, Map 2: B -> C
4Map 3: Phòng Boss
5Kẻ Thù
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2Map 3
Map 1

Map 1: Từ Start -> A

MụcNội Dung
1Ngay tại điểm Start có 00:12Noble’s Lotus x4.
2Theo cầu thang đi lên trên cùng, ở con đường cụt bên phải bị chặn bởi vật cản có 00:52Renowned Warrior Soul.
Nhảy xuống xử lý tên Depraved one ở con đường còn lại.
3Đi tiếp đến vị trí 1 màu đỏ sẽ thấy 01:39 – Morning Star ở bên dưới, chú ý tên Depraved one nằm ngay trên đất.
4Nhảy xuống cây cầu bị chặn (số 1 màu xanh), đạp nó đỏ xuống rồi sang bên kia nhặt 02:08Window’s Lotus + Tailsman of God. Cẩn thận tên Depraved one.
5Nhảy xuống xử lý 4 tên Depraved one bên dưới, quay lại đi qua cây cầu rồi nhảy xuống nhặt 02:46Crescent Moon Grass x3 và 02:55Renowned Warrior Soul.
6Nhảy xuống tiếp qua cái lỗ bên dưới có 03:02Crescent Moon Grass x2.
7Giờ nhảy xuống tiếp vị trí số 3 màu đỏ, xử lý 2 tên Depraved one và nhặt 03:18 – Ring of Magical Dullness.
8Nhảy xuống tiếp và đi ngược lại qua cầu treo rồi lên trên nhặt 04:07Unknown Hero Soul.
Chú ý đoạn này có rất nhiều bọn Depraved one.
9Giờ chạy tới A, quay lai cầu treo, khi đi qua sẽ có cái lỗ để nhảy xuống tới cánh cửa sương mù thứ nhất.
Có 1 tên Depraved one ở dưới và 2 tên trước cổng sương mù.
Ngay bên cạnh là vách đá nếu bạn nhảy xuống sẽ thông sang điểm B tới Map 2.
Map 2

Map 2: Từ A -> C -> A

MụcNội Dung
1Đi qua cánh cửa sương mù A, ngay bên cạnh là 05:31Noble’s Lotus x3.
2Theo cầu thang đi xuống cuồi cùng sẽ có 05:51Unknown Hero Soul, Faintstone Shard.
Chú y 1 tên Depraved one chặn ở cuối cầu thang và 2 tên nằm trong đám cỏ.
3Đi qua cầu treo cuối con đường bên trái (số 1 màu đỏ) là 06:31 – Saint’s Robes, Saint’s Gloves, Saint’s Boots, Stone of Ephemeral Eyes.
Chú y 2 con Depraved one ở đây.
4Quay lại đi thẳng sẽ thấy 2 con Giant Tick trong nhà cận thận dính độc bọn này khi lại gần.
Đi xuống cầu thang sẽ thấy 07:48 – NPC Filthy Woman.
5Đi xuống nữa mà một đàn Rats khá đông, bên cạnh đấy là 08:35Crescent Moon Grass x1. Ra bên ngoài sẽ thấy một tấm gỗ bị chặn phía bên kia và vài vật phẩm nhưng không qua được (số 1 màu xanh)
6Giờ quay lạiMmap 1, trước cửa sương mù thứ nhất. Nhảy xuống vách đá đến điểm B trên Map 2.

Map 2: B -> C

MụcNội Dung
1Nhảy từ Map 1 gần điểm A xuống B ở Map 2, nhặt 09:55Stone of Ephemeral Eyes x1.
Chú ý 2 tên Depraved one ở đây.
2Đi thẳng (đến số 1 màu xanh), có 2 tên Depraved one và 1 tên cầm dao đang nằm trên đất. Nhặt 10:27Storied Warrior Soul, 10:44Storied Warrior Soul ở chỗ này.
3Giết tên Giant Tick phía sau hàng sau và nhặt 10:55 – Blessed Mace + 1 (số 2 màu đỏ)
4Giờ đã cây cầu bị chặn (số 1 màu xanh), để qua bên kia.
5Vào nhà rẽ trái qua cái lỗ sẽ thấy căn nhà đói diện có 1 con Giant Depraved One, hãy cẩn thận với thằng này.
Sau khi giết nó hãy vào trong xử lý 3 tên Depraved One.
6Theo cầu thang lên trên có 1 Depraved One và 2 Giant Tick ở đây, sau khi giết nó thì đi qua cầu treo.
Cuối cầu treo là 2 con Depraved One và 1 tên Giant Depraved One nữa.
7Đi theo cầu thang xuống là cửa sương mù thứ 2 tới phòng 14:40 – Boss Leechmonger.
Nhớ nhặt 14:33Full Moon Grass x3 trước khi qua cửa sương mù.
Map 3
MụcNội Dung
1Vị trí số 1 màu xanh cần thế giới trắng mới vào được.
2Theo cầu thang đi thằng xuống, tiếp cận Boss, đừng quên nhặt một loạt vật phẩm ở đây sau khi giết Boss.

Related posts

Giant Tick

huongdangame

Genshin Impact – Trường Phái Geneishin – Chiến Thắng Của Hạt Giống Lôi – Soden

huongdangame

NieR Automata Quest Retrieve the Confidential Intel – Khôi phục dữ liệu tuyệt mật

huongdangame