Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – Island’s Edge – Part 5

Nhiệm Vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu ĐềNội Dung
1Map 1: Từ Start -> GTới Cửa Sương Mù Thứ Nhất.
2Map 1: Từ G -> HTìm Copper Key, Tiêu Diệt Boss Vanguard.
3Map 1: Từ G -> ATìm NPC Sparkly the Crow.
4Map 2: Từ A -> F -> BGiải Cứu NPC Graverobber Blige.
5Map 2: Từ B -> ENhặt Đồ
6Map 1: Từ E -> DNhặt Đồ
7Map 2: Từ D -> C Boss Adjudicator
8Kẻ ThùThông Tin Kẻ Thù
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2
Map 1

Map 1: Từ Start -> G

MụcNội Dung
1Xử lý Silver Skeleton ngay trước mặt, qua cổng vòm bên trái sát tường là 00:26Half Moon Grass x5.
2Đi thẳng đến bậc thang phía trước chú ý bọn Silver Skeleton, hãy dụ từng con 1 để giết. Cuối cầu thang đá là 01:46Renowned Warrior Soul.
3Đến trước cửa sương mù, góc bên phải tường thành là 01:56 – Talisman of God, góc bên trái tường thành là 02:22Soldier’s Lotus x3.
4Đi vào cổng sương mù thứ nhất.

Map 1: Từ G -> H

MụcNội Dung
1Từ cổng sương mù đi vào hành lang bên trái đến G, chú ý bẫy dưới chân. Hãy giơ khiên đỡ ngay khi giẫm vào bẫy.
2Từ G đi ra cửa ngách đến 1, cẩn thận tên Black Skeleton ở đây. Nhặt 03:17 – Crescent Falcion + 1 sau Black Skeleton và 03:30Soul Remains cạnh đấy.
3Quay lại G lên cầu thang, xử lý 1 Silver Skeleton cầm kiếm và 2 Silver Skeleton cầm cung ở đây rồi chạy thẳng đến H. Đi xuống cầu thang nhặt 04:25 – Copper Key từ một cái xác.
Cẩn thận cạm bẫy ở giữa ngay chỗ này, chú ý đi sát tường đến chỗ chìa khóa.
4Quay lại tường thành và nhày xuống xử lý 05:16 – Boss Vanguard. Dùng cung hoặc phép thuật đánh từ xa. Sau đó nhặt cái vật phẩm dưới này: 06:23Storied Hero Soul, 06:27 – Kilij, 06:40 Full Moon Grass x3.
5Giờ Quay lại G và lên lại cầu thang.

Map 1: Từ G -> A

MụcNội Dung
1Trên Hành lang tới A, cẩn thận 2 con Silver Skeleton, 1 trong hành lang, và 1 con bên ngoài.
2Giờ lên tầng xử lý Silver Skeleton ở trên và đi ra hành lang bên ngoài xử lý Silver Skeleton cầm cung và nhặt 08:07 – Compound Long Bow + Light Arrow x13.
3Quay lại và đi qua cửa hông ở tầng này và đến chỗ 08:40 – NPC Sparkly the Crow, có 1 08:32 – Augite of Guidance trên đoạn đường này.
4Tại chỗ 08:40 – NPC Sparkly the Crow, nhảy xuống có 09:00Stone of Ephemeral Eyes + Crytal Lizard ở bên dưới.
5Giờ quay lại A, và đi xuống cầu thang hướng xuống dưới. Chém vào bức tường trước mặt mở hành lang bí mật tới F.

Map 2: Từ A -> F -> B

MụcNội Dung
1Trong hành lang khu F đi đến ngã ba, chú ý 2 Silver Skeleton ở 2 bên. Hãy dụ từng con 1 và giết.
2Từ ngã ba rẽ vào con đường bên phải nhặt 10:14Crescent Moon Grass x4, đi đến cuối đường là nơi giam 10:22NPC Graverobber Blige dùng 04:25 – Copper Key mở vào trong lấy 10:35Renowned Hero Soul.
3Quay lại đi thằng tới B. Dùng kiếm chém vào bức tường trước mặt để mở đường bí mất tới B. Giờ đi ra ngoài tới trước cửa sương mù thứ 2.
4Map 1: Bên phải cửa sương mù là 10:57 – Uchigatana, bên trái là 11:25Unknown Hero Soul11:36Cloudstone Shard x2 ở đoạn đường nhỏ bên cạnh.

Map 2: Từ B -> E

1Đi vào cửa sương mù thứ 2, lên cầu thang tới E. nhặt các vật phẩm trên này: 12:14Half Moon Grass x2, 12:24Unknown Hero Soul, 12:28Cloudstone Shard,12:35Stone of Ephemeral Eyes.

Map 1: Từ E -> D

MụcNội Dung
1Xử lý 2 Silver Skeleton trước mặt và Black Skeleton bên trong nhà sau đó nhặt 13:50 – Adjudicator’s Shield (số 7).
2Giờ đi đến hành lang nhỏ sau vị trí số 7, chú ý cái bẫy dưới chân, hãy đi sát tường bẫy tễn sẽ bắn sượt qua bạn từ phía sau lưng.
Nhớ nhặt 14:12Unknown Hero Soul ở đây.
3Ra ngoài đi thêm một đoạn rồi nhặt 14:27Renowned Hero Soul ngay góc khuất bên phải.
4Giờ men theo rìa núi để tới D, cực kỳ cẩn thận với bọn Gold Skeleton và Storm Beasts trên trời. Đường nhỏ lên rất dễ tử ẹo.

Map 2: Khu Vực D

MụcNội Dung
1Qua cửa sương mù tới D, đi lên cầu thang nhặt 17:23Late Moon Grass x3, 17:31 – Graverobber’s Ring và 17:50Renowned Warrior Soul bên ngoài bức tường.
2Map 1: Đi xuống nhặt 18:00Cloudstone Shard x2, theo cửa vòng bên ngách 18:10Crytal Lizard18:22 – Regenerator’s Ring (số 8) ở cuối đường.

Map 2: Từ D -> C

MụcNội Dung
1Giờ quay lại D, đi qua ngách cửa vòng dưới cầu thang tới C.
2Chú ý Black Skeleton bên dưới và nhặt 19:11Half Moon Grass x3.
3Vào cửa sương mù, chạy sang ngách bên phải ra sau lưng 19:22 – Boss Adjudicator và giết nó.
Chú ý nhặt 23:12Storied Warrior Soul, 23:26Stone of Ephemeral Eyes sau đó.
Thông Tin Kẻ Thù
MụcKẻ Thù
1Silver Skeleton
2Gold Skeleton
3Black Skeleton
4Storm Beast

Related posts

Final Fantasy XIII Mission 49

huongdangame

Genshin Impact – Động thiên bảo giám hồi 2

huongdangame

Genshin Impact – Lao Xiên Cá – The Catch

huongdangame