Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – Prison of Hope – Part 4

Nhiệm Vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu ĐềNội Dung
1Map 1: Từ Start -> AMở Khóa Khu 3F -> A
2Map 1: Từ A -> BMở Khóa Khu 4F -> B
3Map 1: Từ B -> CGhé Qua Phòng Giam NPC Sage Freke
4Map 2: Từ C -> DLấy Chìa Khóa Khu 1F
5Map 2: Từ D -> 2FGhé qua Phòng Giam NPC Lord Rydell
6Map 2: Từ G -> 2FCần Thế Giới Trắng
7Map 2: D -> FTới Khu Vực Map 3
8Map 3: Khu FLấy Chìa Khóa Mở Tới E của Map 3 (Đi từ Map 2)
9Map 2: Từ F -> D -> ETiến Vào Map 3
10Map 3: E -> H Tắt Cơ Quan Ballista, Giết Black Phantom.
Vào Cửa Hông Bên phải, lên cầu thang Giết Liar, nó hồi sinh Boss.
Vào Cửa Hông Bên Trái Nhặt Đồ.
11Map 4Giết Boss
12Kẻ ThùThông Tin
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1 Map 2Map 3Map 4
Map 1

Map 1: Từ Start -> A: Mở khóa khu 3F -> A

MụcNội Dung
1Từ Start ra cửa, rẽ phải vào phòng bên cạnh nhặt 00:27Augite of Guidance.
2Quay lại Chạy đến số 2 nhặt 01:46Renowned Warrior Soul, 01:52 – Prison of Hope, 3F Cell Key treo trên tường. Cẩn thận Mind Flayer ở chỗ này.
3Quay lại số 1 lấy 01:58 – Wooden Catalyst, Wizard’s Clothes, Wizard’s Gloves, Wizard’s Shoes.
4Từ số 2 đi đến cuối hành lang nhặt 03:44Renowned Warrior Soul sau mấy cái thùng. Mở cửa phòng giam bên cạnh lấy 03:52Mercurystone Shard.
5Quay lại đi vào hành lang gần đấy sang khu bên cạnh. Cẩn thận Mind Flayer ở chỗ này. Rẽ phải vào phòng giam nhặt 04:34Mercurystone Shard.
6Quay ngược lại đi dọc hành lang đến số 3, mở cửa phòng giam lấy 05:14 – Silver Coronet.
7Đi đến số 4, lấy 06:16 – Prison of Hope 3F Key treo trên tường.
8Đến cuối hành lang lấy 06:21Renowned Warrior Soul06:29Shard of Mercurystone ở phòng giam bên cạnh.
9Quay lại phòng giam cạnh số 3, dùng cung bắn rơi cái xác bị treo và nhặt 07:43Bright Water.
10Quay lại A tới khu 4F.

Map 1: Từ A -> B: Mở khóa khu 4F -> B.

MụcNội Dung
1Từ A ở khu 4F, vào phòng giam đầu tiên và nhặt: 09:12Stone of Ephemeral Eyes, 09:24Unknown Hero Soul, 09:26Noble’s Lotus.
2Chạy hết hàng lang thứ nhất, vòng sang hành lanh thư 2. vào phòng giam đầu tiên lấy 10:54 – Fresh Spice.
3Chạy đến căn phòng cuối hành lang thứ 2 vị trí số 7, vào trong lấy 11:28Unknown Hero Soul, 11:36 – Assassin’s Mask, Black Leather, Black Gloves, and Black Boots.
Từ căn phòng này đi qua vách tường vỡ sang căn phòng bên cạnh, rẽ phải lấy 12:22 – Prison of Hope 4F Key and Prison of Hope 4F Cell Key ở vị trí số 8. Cẩn thận Mind Flayer ở ngoài cửa.
4Quay lại vị trí số 5,6. Mở phòng giam lấy 14:00 – Secret Dagger, 14:04Unknown Hero Soul, 14:10 – Claws.
5Chạy sang B, ở hành lang bên ngoài gần chữ 4F trên bản đồ. Nhặt 15:22 – Fresh Spice.
6Từ hành lang bên ngoài mở cửa đi thăng đến phòng giam 16:08NPC Once Royal Mistress, cuối hành lang là 16:24Renowned Hero Soul. Cận thận rơi hố chỗ này.
Chú ý con Mind Flayer ở đây.
7Giờ chạy tới B, ở phòng giam đầu tiên có 17:58Noble’s Lotus trên một xác chết treo trên tường.
8Tiếp đến là căn phòng cuối hành lang vị trí số 9 mở cửa vào trong lấy: 18:40Unknown Hero Soul x2, Ring of Magical Sharpness, 19:30Noble’s Lotus từ một cái xác trên trần nhà.
Cẩn thận một tên Prisoner cầm dao tẩm độc trong hộp sắt tra tấn.
9Giờ thì tiến vào vị trí B.

Map 1: Từ B -> C: Phòng Giam NPC Sage Freke

MụcNội Dung
1Từ B tới khu 3F, chạy tới phòng giam 21:01NPC Sage Freke, the Visionary. Cơ mà không làm gì được vào lúc này
2Quay lại B
Map 2 

Map 2: Từ C -> D

MụcNội Dung
1Lấy 21:34 – Prison of Hope 1F Key and Prison of Hope 1F Cell Key trong đoạn hành lang này.

Map 2: Từ D -> 2F

MụcNội Dung
1Nhặt 22:31 – Heavy Crossbow and x9 Black Bolt, ngay ở cửa ra vào. Chú ý con Mind Flayer.
2Đi đến cuối hành lang là 23:05NPC Lord Rydell’s. Không làm gì được lúc này.

Map 2: Từ G -> 2F: Cần xu hướng thế giới trắng.

Map 2: D -> F: Sang Map 3

Map 3

Map 3: Khu F – Lấy Chìa Khóa Mở Tới E của Map 3 (Đi từ Map 2)

MụcNội Dung
1Từ F ra cửa, đi thẳng tới phòng giam thứ 2 lấy 24:02Unknown Warrior Soul.
Đi thẳng tiếp tới phóng giam thứ 5 lấy 24:32Bright Water.
2Đến cuối hành lang nhặt 24:50 – Silver Bracelet, Fluted Helm, Fluted Gauntlets, Fluted Armor, Fluted Greaves, and Kite Shield từ 2 cái xác.
3Mở Cửa phòng giam cạnh vị trí số 2 màu đỏ nhặt 25:06Unknown Warrior Soul.
4Đi thẳng hết hành lang rồi rẽ trái là 25:40Enemy Prisoner Horde. Núp sau mấy cái cột để giết nó.
Nhặt 27:10 – Fresh Spice trên một cái xác sau lưng nó.
5Giờ đi ra hành lang đầu tiên bên trái nhặt 28:28Unknown Warrior Soul ở phòng giam cuối cùng.
6Đến cuối hành lang rẽ phải đến cuối góc phá vật cản đi vào cửa và nhặt 28:50Moonlightstone Shard ở dưới cầu thang.
Quay ngược lại đi đến cuối hành lang nhặt 29:12 – Estoc.
7Giờ quay lại G đi vào hành lang có Crytal Lizard, nhặt 29:58Unknown Warrior Soul ở phòng giam đầu tiên.
8Từ G tới vị trí sô 5 nhặt 31:02Stone of Ephemeral Eyes, 31:55 – Mercury Rapier +1, 32:29 – Prison of Hope Warden’s Key.
Cận thận cơ quan Ballista.
9 Giờ chạy ngược lại vị trí F, tới Map 2: Từ F -> D -> E để sang Map 3

Map 2: Từ F -> D -> E

MụcNội Dung
1Mở cửa vào lần lượt 2 hành lang nhặt 33:34Renowned Hero Soul, 34:40Renowned Hero Soul.
Chú ý 2 con Mind Flayer ở 2 bên hành lang.
2Tới E -> Map 3

Map 3: E -> H

MụcNội Dung
1Tắt cơ quan 35:45 – Ballista ở số 2 màu xanh và nhặt: 35:57Storied Warrrior Soul, Clever Rat’s Ring, Renowned Warrior Soul, Renowned Warrior Soul, and Stone of Ephemeral Eyes.
2Tiến vào cầu thang bên trái nhặt: 36:29 – Silver Catalyst, Imperial Spy Leggings, Imperial Spy Gloves, Imperial Spy Clothes, and Imperial Spy Hood.
3Quay lại giêt 38:48 – Enemy Baby’s Nail Black Phantom trên đoạn tới Map 4.
4Tiến vào cầu thang bên phải nhặt 41:23 – Prison of Hope Special Key và giết Liar, thằng này hồi sinh Boss.
Quay trở lại nhảy từ hành lang xuống nhặt 41:58Window’s Lotus.
5Giờ quay trở lại Map 1, giải cứu 42:24NPC Sage Freke, the Visionary.
6Quay trở lại điểm H vào khiêu chiến 44:09Boss Fool’s Idol.
Kẻ Thù
MụcTên
1Mind Flayer
2Prisoner
3Prisoner Horde

Related posts

DEVIL MAY CRY 5 – secret mission 2 – Location and Solution

huongdangame

Demon’s Souls – Cơ Chế Chiến Đấu

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Desert Capital Sirhtab

huongdangame