Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – Smithing Grounds – Part 3

Nhiệm Vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu ĐềNội Dung
1Map 1: Từ Start -> BNPC Filthy Man.
2Map 1: Khu Vực BLượm Đồ
3 Map 1: Từ B -> C Chạy và nhặt đồ
4Map 1: Từ C -> Lever ID -> D Tới Cửa Sương Mù thứ 1
5Map 2: Từ D -> ATới chỗ NPC Blacksmith Ed.
6Map 2: Từ A -> ETới Cửa Sương Mù thứ 2.
7Map 2: Khu Vực EKích hoạt cần gạt nước ở khu E
8Map 2: Từ E -> D -> FĐi qua khu vực dung nham đã bị nguội.
9Map 3: Từ F -> GKích hoạt thang máy xuống phòng Boss.
10Kẻ ThùThông tin kẻ thù.
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2Map 3
Map 1

Map 1: Từ Start -> B

MụcNội Dung
1Ngay khi từ điểm START lên trên cầu thang giết ngay con 00:21Crystal Lizard, nên sử dụng cung hoặc phép.
Nhớ nhặt 00:40Unknown Hero Soul ở cuối con đường.
2Quay lại ngay chỗ thang máy có NPC Filthy Man
3Đi thẳng tiếp hướng đến B, tới đoạn có mấy đá ném xuống, hãy cẩn thận và rẽ trái có 01:12 – Sticky White Slime x2.

Khu Vực B

MụcNội Dung
1Khởi động cơ quan tại điểm B. Ra thang máy bên ngoài cửa.
2Đi lên trên, cẩn thận Fat Official ở trong phòng. Có một Crushing Battle Axe +1 và Renowned Warrior Soul trong này
3Quay lại thang máy đi xuống, có 1 Stone of Ephemeral Eyes trong 1 cái xác.

Map 1: Từ B -> C

MụcNội Dung
1Hãy xử lý hết bọn Scale Miners ở khú vực này, lần đầu chung rơi khá nhiều đá nâng cấp.
Cẩn thận đàn chó ở đây.
2Đi đến cuối sẽ có 1 tên Fat Official, giết nó vào trong nhặt 04:26Sharpstone ChunkHardstone Chunk – Clearstone Shark.
3Lên cầu thang bên cạnh cẩn thận vài con Scale Miners trong hành lang hẹp này.
Nhớ nhặt 05:02Crescent Moon Grass x4 và 05:06 – Pickaxe trong đoạn này.

Map 1: Từ C -> Lever ID -> D

MụcTiêu Đề
1Từ C, ra cửa rẽ trái theo câu than lên trên cùng nhặt có 05:33 – Unknown Warrior Soul.
Hãy sử dụng cung hoặc phép để giết tên Fat Official ở phía đối diện.
2Giờ quay lại điểm C ban đầu, nhảy xuống nhặt 07:28Unknown Warrior Soul.
3Quay lại lên cầu thang rẽ trái rồi đi thẳng đến cơ quan màu đỏ trên bản đồ (Lever ID) nhớ nhặt đồ trên đoạn này: 07:56Ed’s Sharprning Stone.
4Giờ nhảy xuống và chạy quay lại điểm C -> D. Nhớ nhặt 10:04Renowned Hero Soul chỗ Fat Official bị giết lúc trước.
Map 2

Map 2: Từ D -> A

MụcTiêu Đề
1Từ D đi chếch sang phải chút sẽ thấy một con Fire Lizards trên tường, nhớ nhặt 10:48Meltstone Shard ở đây.
2Quay lại D, lên cầu thang tầng 2 có 11:17Half Moon Grass x2.
3Đi tiếp sẽ thấy một giếng dung nham bên phải. Cẩn thận mấy con Fire Lizards trên tường. Nhớ nhặt các vật phẩm: 12:11 – Elixir – Dragonstone Shard.
4Giờ quay lại đi thẳng tới điểm A, có khá nhiều bọn Scale Miners ở đây. Từ ngã ba tới điểm A có các vật phẩm: 13:34Unknown Warrior Soul, 13:40Crescent Moon Grass x2
5Khởi động thang máy tại điểm A, xuống gặp NPC Blacksmith Ed. Một NPC quan trong để nâng cấp vũ khí đặc biệt.
6Tại chỗ NPC 13:49 – Blacksmith Ed, đi ra cửa có 14:26Renowned Hero Soul.

Map 2: Từ A -> E

MụcNội Dung
1Lên thang máy lên trên, nhơ nhặt 14:48Clearstone Shard ở đoạn này.
2Đi thẳng tới điểm E (Cửa sương mù thứ 2)

Map 2: Khu Vực E

MụcNội Dung
1Lên cầu thang vào một căn phòng có vài tên Scale Miners. Nhớ nhặt 16:55Large Hardstone Shard.
2Ra cửa xuống cầu thang và chạy thật nhanh qua mấy tấm ván gỗ nhặt: 17:12Unknown Warrior Soul x2 – Great Club (Điểm số 2 màu đỏ trên bản đồ)
3Nhảy xuống và chạy trở lại chỗ cửa. Thay vì xuống cầu thang hãy ra trái, sẽ thấy 19:24 – Steel Shield ở góc tường.
Đoạn hành lang này có một con Crystal Lizard (cần khi ra cửa rẽ ngay vào hành lang này mới thấy – Có thể quay lại điểm ban chỗ thanh kiếm cắm trên đống lửa, tái tạo lại nó – kèm theo là toàn bộ quái).
4Lai quay trở lại chỗ cửa, giớ đi bên phải phá mấy cái thùng có cầu thang đi lên có 2 vật phẩm ở trên này: 20:04Crescent Moon Grass x2, 20:09Unknown Hero Soul.
5Giờ nhảy xuống (điểm 3 màu đỏ) và chạy đến điểm 1 màu xanh trên bản đồ để mở cơ quan thoát nước.
Cẩn thận bọn Fire Lizards, Dogs trên cầu thang và Scale Miners dưới chân cầu thang.
Nhớ nhặt các vật phẩm: 20:59Dragonstone Shard, 22:04Ed’s Sharpening Stone, 22:21Half Moon Grass x1, 23:08Unknown Hero Soul.

Map 2: Từ E -> D -> F

MụcNội Dung
1Giờ quay lại khu D chỗ hồ dung nham (Điểm 1 màu đỏ trên bản đồ). Nhớ nhặt: 24:12Large Sharpstone ShardHalf Moon Grass x4, 24:19 – Posion Resistance Ring trên hồ dung nham đã nguội.
2Giờ đi thẳng tới F, cẩn thận tên Fat Official canh chỗ cửa suong mù F vì chỗ này rất nhiều thùng nổ.
Map 3
MụcNội Dung
1Ngay tại F, phá mấy cái thùng bên cạnh sẽ thấy 25:56Stone of Ephemeral Eyes.
2Đi thẳng đến G, nhặt 26:47Spiderstone Shard bên cạnh cơ quan điều khiển thăng máy.
Đi lên cầu gỗ đễn cuối sẽ thấy 27:04 – Kris Blade.
3Quay lại thang máy kích hoạt cơ quan vào phòng 27:40 – Boss Armour Spider.
4Sau khi giết Boss nhớ nhặt: 32:27Renowned Warrior Soul, 32:39Spiderstone Chunk.
Kẻ Thù
MụcTên
1Crystal Lizard
2Dogs
3Scale Miners
4Fat Official
5Fire Lizards

Related posts

Elden Ring – West Limgrave – Limgrave Tunnels – Drop Roar Medallion

huongdangame

Genshin Impact – Động thiên bảo giám hồi 1

huongdangame

Mind Flayer Black Phantom

huongdangame