Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – The Gates of Boletaria – Part 1

Nhiệm vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu ĐềNội Dung
1 Map 1: Từ Start -> A – Cầu Thang Trước Của Lớn (Từ Start -> Boss Phalanx)
– Cầu Thang Nhỏ Bên Trái (Từ Cửa Lớn Chỗ Boss – > A)
2 Map 2: Từ A -> E – Từ E -> Demonbrandt
– Từ Demonbrandt -> B
3 Map 3: Từ E -> F – Qua Cửa Sương Mù E -> Giải cứu NPC Ostrava, of Boletaria -> G -> Tiến Vào Khu Vực G
– Từ G -> F
4 Map 4: Từ F -> C (Map 1) – Red and Blue Dragon
– Boss Palanx
5Kẻ ThùThông Tin Kẻ Thù
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2Map 3Map 4
Map 1: Từ Start -> A

Cầu Thang Trước Của Lớn (Từ Start -> Boss Phalanx)

MụcNội Dung
1Di chuyển về phía cầu thang có 2 Dreglings sẽ tấn công.
2Có một xác chết có 01:07Crescent Moon Grass x3 ngay trước cầu thang.
3Một xác chết bên trái có 01:13Unknown Warrior Soul, cẩn thận Dregling gần đó.
4Ở bên trái của bạn (vị trí số 1) có một cầu thang đi xuống cánh cửa bị khóa. Nó sẽ mở khóa nếu bạn đạt được Pure White hoặc Pure Black của thế giới này. (Chắc gần cuối game sẽ được)
Có Crystal Lizard sau cánh của này.
5Đi thẳng lên cầu thang đến cánh cửa lớn, sẽ có vài con Dregling sau mấy cái chướng ngại vật.
6Cánh cửa bên phải đang đóng, không có gì để làm.
Hãy đi về cầu thang bên trái.

Cầu Thang Nhỏ Bên Trái (Từ Cửa Lớn Chỗ Boss – > A)

MụcNội Dung
1Có 1 Dreglings đứng trên cầu thang.
2Đi tiếp sẽ gặp 1 tên lính cầm nỏ và 2 Dreglings.
Cẩn Thận cái hố, sẽ chết nếu rơi xuống.
3Có một cái xác ngay chỗ tên lính cầm nỏ có 02:49Half Moon Grass x2.
4Lỗ cửa phía trước có một Dreglings phục kích bên phải phía trong, 1 Dreglings phục kích ở cửa tiếp theo, 1 Dreglings chờ sẵn ở cửa ra.
5Ngay bên ngoài, phá hủy những thùng trước mặt sẽ có 03:25 – Firebomb x5 trên một cái xác.
6Đi lên cầu thang, sẽ có 2 tên lính đứng đó. Sau đó lầ cửa sương mù A.
Map 2: Từ A -> E
MụcNội Dung
1Đi qua cánh cửa A, rẽ phải không lên cầu thang sẽ thấy 1 cái xác có 04:04Unknown Warrior Soul, đi tiếp thấy 1 cái xác khác có 04:13 – Mail Braker.
2Giờ đi lên cầu thang thấy 1 tên lính ném bom.
Lên cầu thang tiếp thấy 1 Dreglings cầm kiếm lửa và 1 tên lính khác.
Đi lên tiếp sẽ có 1 tên lính ném bom từ phía sau trên cao, chỗ này hãy chạy nhanh chút. Đi tiếp sẽ thấy 2 Dreglings cầm kiếm lửa.
3Tới cửa ra bên ngoài có 1 Dreglings, cẩn thận rơi vực.
Đi tiếp sẽ thấy cửa đi vào trong có 2 tên lính ở đây.
Rẽ bên phải có 1 xác chết chứa 06:06Half Moon Grass x2.
4Đi thẳng lên cầu thang sẽ thấy một tên lính lăn đá xuống, hãy lăn mình để né.
Đi xuông chỗ viên đá vừa lăn, nhặt 06:20 – Bastard Sword từ 1 xác chết.
5Quay lại cầu thang và đi lên tường thành. Đi tiếp một đoạn sẽ thấy cửa sương mù E, có Blue Eye knight

Từ E -> Demonbrandt

MụcNội Dung
1Lên khỏi cầu thang, phía sau lưng có 1 lính bắn nỏ. Đi qua sẽ gặp 1 lính giáo và 1 lính bắn nỏ. Cuối cùng là một xác chết có 07:47Half Moon Grass x4.
2Đi tiếp qua của và rẽ trái sẽ gặp Red Eye Knight (rất khó), canh giữ lối vào Boletaria Mausoleum. Hãy quay lại đây sau khi có được Mausoleum Key từ NPC Ostrava, of Boletaria (gần cuối game)

Từ Demonbrandt -> B

MụcNội Dung
1Giờ quay trở lại điểm E sẽ đụng độ Blue Eye Knight. Có cánh cửa sương mù E ngay bên phải tên này những hãy đừng vào vội.
Đi thẳng bỏ qua cánh cửa sương mù E bên phải đến cuối đường vào trong nhà sẽ thấy 09:10 – Firebomb x6 trong một xác chết.
2Đi xuống cầu thang thấy 2 thùng nổ và 2 Dreglings. Xuống tiếp qua một Dregling nữa sẽ thấy lối ra bên trái.
Đi ra ngoài và chém đứt 2 dây xích 2 bên tí xuống nhặt đồ.
3Đi xuống cầu thang tiếp gặp 5 Dreglings, cuối cầu thăng là cơ quan.
Kích hoạt cơ quan mở cửa và nhặt 10:40 – Cling Ring (tăng giới hạn máu khi ở dạng linh hồn) từ một cái xác.
4Đi qua cánh cửa sắt vửa mở rồi đi thẳng và rẽ phải sẽ thấy 2 cái xác dơi từ ban công lúc bạn chặt dây xích ở mục 4, có vài món đồ có thể nhặt: Old Raggedy Robes, Old Raggedy Gloves, Old Raggedy Boots, và Aged Spice x2, Jade Hair Ornament (Đưa NPC Sparkly the Crow để lấy Regenerator’s Ring hoặc NPC Stockpile Thomas để lấy Ring of Herculean Strength)
5Giờ quay trở lại Cánh cửa sương mù E chỗ Blue Eye Knight. Ngay cạnh đó sẽ thấy bức tường bị đổ nát, bạn có thể nhảy xuống đó và nhặt 16 Wooden Bolt và Light Crossbow.
Map 3: Từ E -> F

Qua Cửa Sương Mù E -> Giải cứu NPC Ostrava, of Boletaria -> G -> Tiến Vào Khu Vực G

Mục Nội Dung
1Qua cửa sương mù, đi xuống cầu thang. Có một tên lính ở góc tường sát trân cầu thăng sau lưng.
2Từ hành lang sẽ thấy 12:22 – NPC Ostrava, of Boletaria . Nhảy xuống qua lan can để giúp NPC này và có 1 12:52 – Thief Ring từ 1 cái xác cạnh đấy.
3Nhảy xuống giết 6 Dreglings và nhân Brass Telescope từ 12:57 – NPC Ostrava, of Boletaria.
Nhặt 15:04Unknown Warrior Soul and 1 Crescent Moon Grass từ 2 xác chết gần đó.
4Tiếp tục đi ra con đường bên ngoài (G trên bản đồ) có 2 tên lính, 1 Blue Eye Knight.
Nhặt 15:28 – Scimitar từ một xác chết ở cuối hành lang bên cạnh.
5Đi theo Ostrava gặp 2 kẻ thù và có 18:01Unknown Warrior Soul từ một xác chết ở góc tường.
Đi xuống xử lý một lũ kẻ thù còn lái khá đông sau đó nhặt 17:53 – Sharpstone Shard x3 – Hardstone Shard x3 từ một cái xác
6Giờ quay lại điểm G ban đầu trên bản đồ.

Từ G -> F

MụcNội Dung
1Từ G -> Quay trở lại hành lang đi vào trong tòa nhà và rẽ phải. Có một hành lang dài ở đây.
Bên trái cuối hành lang có một xác chết chứa 18:19Unknown Warrior Soul.
2Đi qua cổng có 1 tên lính canh và rẽ phải phá các thùng cản trở có 4 Dreglings. Lên cầu thang sẽ thấy 1 tên linh ở cuối đường.
3Đi thẳng rẽ trái lên ván gỗ, đi tiếp và rẽ trái sẽ gặp 1 lính cầm giáo. Cẩn thận vì sẽ có 3 tên lính nữa ở chỗ này tham gia vào trận chiến.
4Đi thẳng tiếp sẽ thấy 1 hành lang toàn vật cản bên cạnh. Hãy phá nó và đi vào trong gặp 21:38 – Dregling Merchant.
5Quay lại đường cũ chỗ cầu bằng ván gỗ ở mục 8. Đi thẳng lên cầu thang xử lý 1 tên bắn nỏ và nhặt 22:29Unknown Warrior Soul từ 1 xác chết.
6Đi lên cầu thang tiếp sẽ gặp 1 Blue Eye Knight và 1 tên lính bắn nỏ bên trái. Cạnh đấy là 1 xác chết có 23:27Late Moon Grass x2 -> Tiến Tới Cửa Sương Mù F
Map 4: Từ F -> C (Map 1)

Red and Blue Dragon

MụcNội Dung
1Đi qua cánh cửa sương mù sẽ gặp một cái lồng chứa toàn viên đá (Vị trí số 1 Map 4). Lăn từ bên cạnh sẽ làm đã lăn xuống con đường và giết kẻ thù.
2Cứ đi tiếp đến ngã tư, có 2 kẻ thù ở bên trái.
Sau đó đi thẳng lên cầu thang, giết 1 tên lính và rồng đỏ sẽ xuốt hiện phun lử đốt cây cầu. Hãy quay ngược lại không bạn sẽ bị chết cháy. (Vị trí Số 3 Trên bản Đồ)
3Quay trở lại ngã tư và rẽ vào chỗ 2 tên lính xuất hiện mục 2. Đi đến cuối cầu thang và đợi con rồng thứ 2 xuốt hiện.
Đừng dại xuống nhặt đồ nếu không bạn sẽ chết.
4Quay trở lại cây cầu (điểm số 3) và chạy nhanh nhất có thể ngay sau khi con rồng đốt cây câu.
Hãy chạy qua những tên lính còn sống rồi hãy quay lại giết chúng.
5Đi xuống cầu thang và rẽ phải lấy 27:12Unknown Warrior Soul.
6Quay trở lại và vào căn nhà kích hoạt cơ quan mở cánh cửa khổng lồ -> Boss. (Cơ Quan Số 4)
7Rẽ trái đi ra hành lang nhỏ, sẽ có 2 Dreglings núp 2 bên.
Sau đó rẽ trái và đi đến cuối đường để lấy 28:20Pine Resin x4.
8Quay lại rẽ trái và đi đến cuối đường sẽ có một cái cổng nhỏ, có 3 tên lính ở đây.
Đi vào và xuống cầu thang gỗ sẽ có vài Dreglings và 3 con Hoplite ở đây.
9Trên đường xuống cầu thang sẽ thấy một cái cửa bên phải, đi ra ban công và nhặt 30:25Unkown Warrior Soul.
Dưới cùng cầu thang sẽ có 31:06Half Moon Grass x3..
Giờ kéo cần gạt mở cửa C -> Quay Trở Lại Map 1

Boss Palanx

MụcNội Dung
1Giờ đi qua cánh cổng sương mù lớn và tiêu diệt 31:27Boss Palanx.

Kẻ Thù

MụcKẻ Thù
1Dreglings
2Boletaria Soldier
3Blue Eye Knight
4Red Eye Knight

Related posts

Genshin Impact – Hồi Ức Seirai – Reminiscence of Seirai

huongdangame

Elden Ring – Boss Astel Naturalborn of the Void

huongdangame

NieR Automata Quest Game Dev Machine – Nhà phát triển game

huongdangame