Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – The Lord’s Path – Part 2

Nhiệm Vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu ĐềNội Dung
1Map 1: Từ Start -> A– Giết kẻ thù và nhặt đồ.
2Map 1: Từ A -> C– Chạy qua hành lang thứ 1 bị con Rồng phun lửa.
3Map 1: Từ C -> B– Giải Cứu Ostrava.
4Map 1: Từ B -> C -> D– Đến chỗ NPC Dregling Merchant.
5Map 1: Từ D -> C, C -> D– Nhặt Đồ trên hành lang thứ 2 bị con Rồng phun lửa.
6Map 1: Từ D -> E – Nhặt đồ trên hành lang thứ 3 bị con Rồng phun lửa.
7Map 2: Từ E -> H -> I– Giết kẻ thù và nhặt đồ.
8Map 2: Từ I -> H -> E– Chiến Đấu với Boss Tower Knight.
9Kẻ ThùThông tin kẻ thù.
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2
Map 1: Từ START -> E

Từ Start -> A

MụcNội Dung
1Có vài con Hoplites ở đây, hãy ra sau lưng và giết chúng. Nó yếu với magic.
2Nhớ nhặt Throwing knife x10 – 01:16, Half Moon Grass x3 – 02:20, Unknown Hero Soul02:37 ở khu vực này.
3Nói chuyện với Ostrava, of Boletaria – 02:50 để bắt đầu nhiệm vụ giải cứu phần 2.
4Đi tới điểm A

Từ A -> C: Chạy qua hành lang rồng đỏ phun lửa

MụcNội Dung
1Đợi Rồng phun lửa xong, chạy thẳng qua và nhớ nhặt đồ trên hành lang này: 03:19 – Winged Spear, 03:35Crescent Moon Grass x3.
2Lên Cầu thang chú ý 4 Boletaria Soldier: 1 xử dụng thương ở cầu thang, 1 rìu ở trên cùng cầu thang và 2 tên cầm nỏ ở trên.
Sau khi giết kẻ thù nhớ nhặt: 04:27 – Wooden Catalyst, 04:38Unknown Hero Soul.
3Xuống cầu thang tới điểm C

Từ C -> B: Giải Cứu Ostrava

MụcNội Dung
1Từ C rẽ trái đi thẳng tới B sẽ có vài Boletaria Soldier bắn nỏ và Dregling phục kích ở đây.
2Nhớ nhặt vật phẩm: 05:48 – Gash Resistance Ring, 06:32 – Blue-Eye Knight Cuirass.
3Nói chuyện với 06:26 – Ostrava, of Boletaria kết thúc nhiệm vụ phần 2.

Map 1: Từ B -> C -> D: NPC Dregling Merchant

MụcNội Dung
1Từ B quay lại C
2Từ C tới D, chú ý Dregling, 5 DogsBoletaria Soldier. Nhất là 5 con Dogs chúng khá là nhanh và bạn dễ bị vây công.
3Nhớ nhặt vật phẩm: 07:25Unknown Hero Soul, 08:13Crescent Moon Grass x3
4NPC Dregling Merchant ở cuối hành lang. Nói với hắn nếu muốn mua đồ.

Map 1: Từ D -> C, C -> D: Hành lang thứ 2, bị rồng đỏ phun lửa

MụcNội Dung
1Từ NPC Dregling Merchant quay trở lại Điểm C, ko lên trên qua điểm D nhé.
2– Từ C lên trên cầu thang và tiến vào hành lang thứ 2, đợi rồng đỏ phun lửa xong thì chạy qua điểm D. Chú ý 4 tên Boletaria Soldier bắn nỏ cuối đường.
– Nhớ nhặt các các vật phẩm trên đoạn hành lang này: 11:20 – Spiked Shield, Unknown Hero Soul x2, Crescent Moon Grass.
3Từ D lên trên cầu thang xử lý 2 tên Boletaria Soldier bắn nỏ và nhặt 09:38 – Compound Short Bow – Heavy Arrow.

Map 1: Từ D -> E : Hành lang thứ 3, bị rồng đỏ phun lửa

MụcNội Dung
1Đi qua cửa sương mù tới hành lang thứ 3, đợi rồng đỏ phun lửa thì chạy qua. Nhớ nhặt Stone of Ephemeral EyesFull Moon Grass trên đoạn này.
2Chú ý cuối đường có 3 Boletaria Soldier bắn nỏ và 2 Blue Eye Knight. Giết 3 tên lính trước rồi xử lý từng tên knight một.
Map 2

Map 2: Từ E -> H -> I

MụcNội Dung
1Cửa bên trái (Từ E -> G) hiện tại chưa vào được, cần chìa khóa ở Inner Ward
2Cửa bên phải lên cầu thang vào căn phòng có 14:41 – Crystal Lizard, giết nó thật nhanh trước khi nó lặn mất.
3lên cầu thang tiếp theo khu vực I, Giết 2 Boletaria Soldier bắn nỏ và nhặt vật phẩm: 15:14Unknown Hero Soul, 15:26Stone of Ephemeral Eyes, 15:43Renowned Warrior Soul
4Giờ xuống cầu thang quay lại điểm E, rồi qua cửa sương mù giết Boss Tower Knight

Kẻ Thù

MụcKẻ Thù
1Dreglings
2Boletaria Soldier
3Blue Eye Knight
4Dogs

Related posts

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Mộng Đăng Lâu – Phần 9 (Dream Pavilion)

huongdangame

Demon’s Souls – The King’s Tower – Part 16 ( World 1 – 4)

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 49: Acquire a Training Shell

huongdangame