Demon’s Souls – Rotting Haven – Part 15 ( World 5 – 3)

Chạy thằng xuống xử lý cận vệ của Maiden rồi đến Maiden. Nhớ mang theo thuốc chữa bệnh dịch.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Tập 10: Đi tìm Tifa

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 – BOSS GOLIATH

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Chaley’s Report Magic Elements Pt. 1 – Report 2

huongdangame