Demon’s Souls – Rotting Haven – Part 15 ( World 5 – 3)

Chạy thằng xuống xử lý cận vệ của Maiden rồi đến Maiden. Nhớ mang theo thuốc chữa bệnh dịch.

Related posts

Genshin Impact – Bông Hoa Sân Đình 3 – The Floral Courtyard 3

huongdangame

Final Fantasy XIII – Walkthrough Chapter 10 Fifth Ark 2/2

huongdangame

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 4 (Lost Riches – Area 4)

huongdangame