Demon’s Souls – The King’s Tower – Part 16 ( World 1 – 4)

Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map
MụcNội Dung
1Từ Start đi qua cổng hạ gục 3 black phantom và nhặt các vật phẩm quanh đó: 00:37 – Storied Warrior Soul, 00:41 – Soldier’s Lotus, 00:43 – Kill Black Phantoms , 01:35 – Storied Warrior Soul,02:02 – Kill Black Phantoms 2, 03:33 – Kill Black Phantoms 3.
2Chạy sang hành lang bên trái nhặt 04:22 – Stone of Ephemeral Eyes
3Hành lang bên phải giết 04:37 – Crystal Lizards
4Vào trong tòa nhà giết bọn Boletaria Soldiers, Red Eye Knight và nhặt 05:45 – Full Moon Grass x4, 06:33 – Blue-Eye Knight Greaves.
5Đi ra ngoài tòa nhà sẽ gặp 07:05 – Blue Dragon. Dùng cung hoặc phép bắn nó còn 1/2 máu, sau đó nhặt hết vật phẩm ở đây: 09:30 – New Moon Grass + Storied Warrior Soul, 09:48 – Crystal Lizards
6Đi tiếp qua một căn phòng ra ngoài và giết 10:12 – Blue Dragon sau đó nhặt các vật phẩm xung quanh: 11:12 – Legendary Hero Soul x2, 11:22 – Legendary Hero Soul, 11:45 – Knight Sword + Shield
7Đi vào lâu đài gặp 12:32 – NPC Ostrava, of Boletaria và lấy Mausoleum Key từ anh ta. Sau đó lên hành lang nhặt 12:58 – Stone of Ephemeral Eyes
8Đi thẳng tiếp sẽ gặp 13:11 – Black Phantom Ostrava hay giết hắn.
9Giờ vào hạ Boss 15:16 – Old King Allant.

Related posts

Cyberpunk 2077 – Cyberpsycho sighting Lt Mower

huongdangame

Genshin Impact – Sự Kiện Đồng Hành Thoma – Màn 1

huongdangame

Demon’s Souls Remake – Hướng Dẫn – Smithing Grounds – Part 3

huongdangame