Demon’s Souls – The Tunnel City – Part 7 (Word 2 – 2)

Nhiệm Vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu Đề
1Map 1: Từ Start -> A
2Map 1: Từ A -> B
3Map 2: Từ B -> C
4Map 2: Từ C -> F
5Map 1: Từ F -> G
6Map 3: G – Khu Vực Boss
7Map 1: Từ Start -> A
8Map 1: Từ Start -> E
Chú ÝCần phép Water Veil kháng lửa, kẻ thù ở đây yếu với magic.
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2Map 3
Map 1

Map 1: Từ Start -> A

MụcNội Dung
1Ngay ngã ba phía trước có 1 con 00:20Crystal Lizards, cẩn thận với 2 tên Scale Miners ở 2 bên.
2Chạy tới A, chứ ý 3 cái xe có đốm sáng trong đường hầm này, nó có thể nổ.
Cuối đường là một tên Fat Official, và 02:28Augite of Guidance x3.
3Theo thang máy tại điểm A xuống khu vực A

Map 1: Từ A -> B

MụcNội Dung
1Có 2 con 02:52Crystal Lizards ngay tại điểm A, khi thang máy đi xuống tới nơi.
2Đường hầm phía trước mặt là một ổ 03:58Crystal Lizards. Có 2 Black Phantoms bảo vệ ở đây.
Tại ổ Crystal Lizards đi lên sẽ có 1 cái xác có 04:54Pure Sharpstone + Pure Hardstone.
3Giờ quay lại A đi đến đường hầm đối diện tới B.
Hãy chú ý 3 điểm sáng phát nổ phía trước, ở dưới là vực thẳm. Đi vòng sang để tới B, nhớ nhặt 05:56Clearstone Shard, Hardstone Shard, Large Hardstone Shard từ một cái xác.
Map 2

Map 2: Từ B -> C

MụcNội Dung
1Từ cửa sương mù đi sang trái đến cuối đường là 07:05Graystone Shard x2.
Cận thận con Rock Worm ở đây.
2Ngay cầu thang gỗ bên cạnh, phía sau con Giant Bearbug (con này sẽ nổ khi chết) là 08:15 – Flame Resistance Ring.
3Theo cầu thang gỗ đi lên là 08:35Sharpstone Chunk08:45Unknown Hero Soul ở hai bên hành lang gỗ tâng trên.
4Giờ đi xuống chỗ lúc đầu sẽ thấy 09:47NPC Patches, the Hyena, sau lưng hắn là 09:36 – Club.
5Quay lại chỗ cửa sương mù B, đi sang bên phải theo rìa bên ngoài hàng dào qua 4 con Flying Bearbugs và 1 con Giant Bearbug. Ở sau lưng Giant Bearbug11:17Dragonstone Shard x2.
6Quay lại theo cầu thang gỗ đi lên có 11:35 – Great Axe.
7Quay lại chỗ NPC Patches, the Hyena, theo cầu thang gỗ đi xuống sẽ thấy một cái xác cuối đường có 12:47Renowned Warrior Soul và trước mặt là Crystal Lizards.
Nhay xuông bên cạnh dưới cầu thang gỗ có 12:57Stone of Ephemeral Eyes.
8Giờ theo đường đất đi lên lại qua 3 con Rock Worm (Tấn công nó từ xa) sẽ thấy 13:38Dragonstone Shard trên cầu thang gỗ bên dưới.
9Quay lại chỗ 3 con Rock Worm, ra phía sau lưng nó ở cuối cầu gỗ là 14:00Hardstone Chunk.
10Quay lại chỗ NPC Patches, the Hyena. Đi xuống cầu thang đến cuối cầu gỗ, ở phía dưới cầu gỗ bên dưới là 15:07 – Shade Heater Shield +2 trong một cái xác.
Quay lại đi xuống cầu gỗ là 15:19NPC Filthy Man.
11Từ đây theo cầu gỗ đi thẳng xuống qua một đàn Flying Bearbugs và 2 con Rock Worm tới trước cửa sương mù C. Bên cạnh là 16:29Storied Warrior Soul.
12Từ C di thẳng đến ngã 3 rẽ phải sẽ thấy 17:32Storied Warrior Soul.
13Quay lại đi thẳng tiếp qua chỗ 2 ngã rẽ mà về cùng một đường sẽ thấy một con Giant Bearbug chặn đường. Đi thằng đến con đường sau lưng nó rồi rẽ phải có một con Giant Bearbug nữa, sau lưng nó là 19:37Clearstone Chunk.
14Đi thăng tiếp đến ngã tư, rẽ phải có 1 con Giant Bearbug, sau lưng nó là 20:27Stone of Ephemeral EyesCrystal Lizards.
15Giờ quay lại ngã tư rẽ phải sẽ tới dòng sông dung nham, ngay đầu cửa hang là 20:44Renowned Warrior Soul. Chú ý bọn Giant BearbugFlying Bearbug.
16Đi dọc theo dòng sông dung nham sẽ thấy 23:43 – Burrower Boots, Burrower Armbands, Burrower Armour.
17Phía đối diện bên kia hồ dung nham là 23:54 – Dragon Chunk x2 và 24:15 – Dragon Chunk x2.
Cuối dòng sông nham là 27:21Dragonstone Chunk x2.
(Cần sử dụng phép Water Veil kháng lửa)
18Từ cửa hang thứ 3 ở cuối hồ dung nham đi thẳng qua ngã ba là 27:39 – Dragon Long Sword+1.
19Quay lại ngã 3 rẽ phải đi tới điểm sáng nổ, nhảy xuống rẽ phải đi thẳng đến cuối đường là 28:25Augite of Guidance x5.
20Quay lại hồ dung nham đến cửa hang thứ 2 ở giữa, đi thẳng sẽ thấy 28:57Unknown Hero Soul.
21Quay lại hồ dung nham đến của hang đầu tiên đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ phải đi thẳng đến F. qua F vào khi vực Map 1.

Map 1: Từ F -> G

MụcNội Dung
1Từ F nhảy xuống, chú ý 3 con Rock Worm, leo lên cầu thang có 29:59Unknown Hero Soul ở trên và leo lên tiếp là 29:59Unknown Hero Soul khác.
2Giờ đi xuống và tới thẳng điểm G, khu vực Boss.
 Map 3: G - Khu Vực Boss 
MụcNội Dung
1Từ G tới ngã ba rẽ phải, phía sau 3 con Rock Worm32:12 – Hands of God x2.
2Quay lại con đường còn lại, trước cửa sương mù tới Boss bên trái là 32:36Full Moon Grass, bên phải là 32:53Stone of Ephemeral Eyes.
3Vào khiêu chiến Boss Flamelurker.
4Nhớ nhặt 36:00Dragonstone Chunk x2 và 36:09Storied Hero Soul ở đây sau khi Boss chết.
5Giờ quay lại Start.
Map 1

Map 1: Từ Start -> A

MụcNội Dung
1Từ Start thẳng tới A, không theo thang máy đi xuống mà đi theo đường hầm phía sau thang máy.
2Tới cuối đường, rẽ phải sẽ thấy 36:45Crystal Lizards.
Quay lại nhặt 37:08Unknown Hero Soul ở mép vực, chú ý con Rock Worm.
3Đi thẳng tiếp tới cầu gỗ, ở cuối cầu là 37:27Large Sharpstone Shard, Clearstone Shard.
4Từ cầu gỗ này nhảy xuống 2 cầu gỗ bên dưới sẽ có 37:42Greystone Shard x2, 37:49Greystone Chunk.

Map 1: Từ Start -> E

MụcNội Dung
Từ Start đi thẳng tới E, chú ý bọn Scale Miners khá đông trong đường hầm.
Từ E đi sang phía đối diện nhảy xuống sẽ thấy Hardstone & Shardstone Shard + Clearstone Chunk. (Thường thì xuống được mà lên không được – chỉ nhảy xuống khi có dịch chuyển về nhà hoặc dạng linh hồn chết mà ko tổn thất)
Từ E đi sát tường nhảy xuống sẽ thấy 40:40 – Plague Resistance Ring.
Theo cầu gỗ đi xuống xà gỗ nhặt 40:52Storied Warrior Soul41:04Crystal Lizards x2 ở hang bên cạnh.

Related posts

Elden Ring – Location Sword of Night and Flame

huongdangame

Genshin Impact – Hướng dẫn build Xinyan

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 59: Acquire a Modest Lamp [4K 60FPS]

huongdangame