Demon’s Souls – Upper Latria – Part 9 (Word 3 – 2)

Nhiệm Vụ Chính ở Phần Này
MụcTiêu ĐềNội Dung
1Map 1: Từ Start -> A
2Map 1: Từ A > BTới Tháp Xích 1.
3Map 1: Từ B -> CNPC Yurt, the Silent Chief.
4Map 2: Từ C -> BKhu vực đầm lầy.
5Map 2: Từ B -> FTrên cầu gỗ
6Map 2: Từ F -> ETới Tháp Xích 2
7Map 1: Từ E -> 1Tới khu vực 1 màu xanh
8Map 1: Từ A -> DTới Map 3
9Map 3: Từ D -> BossTới Phòng Boss
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2Map 3
Map 1

Map 1: Từ Start -> A

MụcNội Dung
1Đi thẳng tới ngã ba rẽ sang con đường cụt bên trái có 00:25Renowned Hero Soul.
2Giờ sang con đường bên phải đi thẳng tới điểm dừng có trậu lửa, có 01:58 – Fresh Spice x6. Chú ý 2 con Gargoyle trên đường,
3Thăng tiếp tới cửa vòng, trước cửa vòng có 1 con Gargoyle bay ở trên, rẽ phải đi đến cuối hành lang là 02:41 – Aged Spice x2.
4Vào cửa hông ngay cạnh đẫy đi thẳng là 02:50Moonlightstone Shard. Quay lại phá vật cản bên phải cửa sẽ có 03:01Renowned Hero Soul.
5Theo cầu thang đá đi thẳng xuống, có một con Gargoyle ở giữa cầu thang. Đến cuối cầu thang phía trước là 03:34Renowned Hero Soul sau mấy vật cản.
6Quay lại đi theo con đưởng đối diện cửa sẽ có 1 con Gargoyle cẩm nỏ, tới cuối đường là 03:56Moonlightstone Shard x2, 04:12Moonlightstone chunk. Giờ quay lại tới điểm A.

Map 1: Từ A > B: Tới Tháp Xích 1.

MụcNội Dung
1Từ hành lang A, nhảy xuống và đi đến cuối là 05:52 – Rune Shield + Rune Sword.
2Quay lại A, theo đường chính tới 3 (màu đỏ) là 07:36 – Flameberge. Chú ý con Gargoyle cầm nỏ trên đoạn này.
3Giờ đi tiếp đến cuối đường là cửa sương mù, chú ý 2 con Gargoyle. Có 08:27 – Aged Spice x3 ở dìa lan can bên ngoài sau khi vào cửa sương mù.
4Đi qua thang máy sang hàng lanh bên kia, ở phía cuối là 09:30Stone of Ephemeral Eyes.
5Giờ đi lên thang máy tới điểm 2 (màu xanh) giết bọn prisoners đang thực hiện nghi thức quanh xích kim loại. Chú ý con 1 Gargoyle. Sau đó nhặt 10:44Renowned Warrior Soul.
6Đi xuống cầu thang và nhặt 10:54 – Fresh Spice x2 ở đoạn rẽ.
Xuống cầu thang tiếp và nhảy xuống có 11:13 – Archstone Shard. Cạnh đó là 11:22 – NPC Yurt, the Silent Chief, hãy giết tên này ngay sau khi thả nó ra nếu không hắn sẽ giết 1 loạt các NPC quan trọng khác.

Map 2: Từ C -> B : Khu Vực Đầm Lầy

MụcNội Dung
1Từ lồng sắt giam NPC Yurt, the Silent Chief xuống đầm lầy và nhặt 13:43 – Fragrant Ring. Và 15:41Mercurystone Shard x4 + Mercurystone Chunk sau khi giết Prisoner Horde.

Map 2: Từ B -> F: Trên Cầu Gỗ

MụcNội Dung
1Giờ lên cầu gỗ từ B, qua một ngã tư, tới ngã 3 là 16:47Augite of Guidance x4. Cẩn thận 2 con Man Centipede và 1 con Giant Man Centipede.
2Đi tiếp đến điểm 2 (màu đỏ), đoạn cầu gỗ này có khá nhiều Giant Man CentipedeMan Centipede. Sau đó nhặt 18:00 – Plague Resistance Ring.
3Giờ theo cầu gỗ chạy tới F, chú ý bọn Giant Man Centipede khoảng 4 con đứng cùng 1 chỗ. Nhớ nhặt 18:35Stone of Ephemeral Eyes18:44Renowned Warrior Soul trên đường.
Tới cửa sương mù nhớ nhặt 19:34Renowned Warrior Soul + Dark Moon Grass.

Map 2: Từ F -> E: Tới Tháp Xích 2

MụcNội Dung
1Từ cửa sương mù dọc theo cầu thang đi lên, chú ý một Black Phantom Mind Flayer trên đoạn này.
2Lên khỏi cầu thang là 2 con Giant Man Centipede, đi tiếp lại có 2 Giant Man Centipede và 1 con Man Centipede. Đến cuối là 21:18 – Crytal Lyzard nhưng đừng đuổi theo vì khả năng ngã chết rất cao.
Nhớ nhặt 21:32 – Fresh Spice x2 + Aged Spice x4 ở khu vực này.
3Từ chỗ Crytal Lyzard theo cầu đá đến cuối đường, chú ý con Gargoyle bay ở phía trên cửa và một con đậu ở giữa cầu.
4Từ đoạn cuối cầu rẽ trái là 22:57Storied Warrior Soul, giờ theo thang máy lên trên tháp xích 2. Chú ý 2 con Gargoyle ngay khi ra khỏi thang máy.
5Theo cầu thang đá đi lên giết hết bọn prisoners đang tế lễ.
Theo cầu đá đi đến E là 25:20Storied Warrior Soul và nhảy xuống trở về Map 1
Map 1

Map 1: Từ E -> 1: Tới điểm 1 màu xanh

MụcNội Dung
1Từ E đi thẳng tới điểm 1 màu xanh. Chú ý sẽ có thêm bọn Giant Man Centipede cản trên cầu đá.
2Khi vào khu vực 1 màu xanh, sẽ có rất nhiều Giant Man CentipedeMan Centipede. Nhặt các vật phẩm ở đây:
28:22 – Epee Rapier + Gold Mask + Ring of Avarice + Storied Hero Soul x2.
28:38Stone of Ephemeral Eyes + Storied Hero Soul.
28:52Storied Hero Soul.
3Giờ chạy quay lại A

Map 1: Từ A -> D: Tới Map 3

MụcNội Dung
1Tại khu vực A, ngay dưới gầm cầu thang là 30:11Renowned Hero Soul.
2Theo câu thang đi lên sẽ có một con Black Phantom Mind Flayer.
 Map 3

Map 3: Từ D -> Boss

MụcNội Dung
1Cuối cầu thang, đi ngược lại theo dìa tháp là 31:31Storied Warrior Soul. Và cuối hành lang là 32:11 – Aged Spice x8.
2Giờ vào cửa sương mù chiến đấu với 32:36 – Boss Maneater.
3Sau khi Boss chết nhớ nhặt 38:06 – Moon Short Sword + 1, 38:24Full Moon Grass x4, 38:37Renowned Warrior Soul + Legendary Warrior Soul.

Related posts

Genshin Impact – Hướng dẫn đột phá giới han lv và thiên phú Xiangling

huongdangame

Final Fantasy XIII Mission 02 Goodwill Hunting

huongdangame

Genshin Impact – Linh Thảo Biển Sâu – Divine Plant of the Depths

huongdangame