Demon’s Souls – Walkthrough – Swamp of Sorrow – Part 12 ( World 5 – 2)

Nội Dung Chính Phần 12
MụcTiêu ĐềNội Dung
1Map 1: Từ Start -> Cửa Sương Mù 1– Giết Meat Cleaver Black Phantom và đi qua cửa sương mù đầu tiên.
2Map 1: Cửa Sương Mù 1 -> Cửa Sương Mù 2 -> Map 2– Nhăt vật phẩm trên cầu gỗ
– Nhặt vật phẩm dưới đầm lầy.
3Map 2: Khám Phá tầng 1F, 2F, 3F– NPC Filthy Woman
– Nhặt vật phẩm
– Đường tắt về Map 1
6Chú ý: Đầm lầy toàn độc và chỉ có thể đi chậmMang nhiều thuốc giải độc
Video Hướng Dẫn
Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1Map 2
Map 1

Từ Start -> Cửa Sương Mù 1

MụcNội Dung
1Từ Start chạy thẳng ra ngoài cầu gỗ, đi hết cầu gỗ sát vách núi – cẩn thận vài con Depraved Ones. Đến cuối nhảy xuống có 01:12 – Noble’s Lotus x3. Bên dưới đầm lấy là vài con Depraved Ones nữa.
2Xuống đầm lầy đi nhặt các vật phẩm ở sát vách núi và hàng rào 01:29 – Mirdan Hammer sát, 02:21 – Regenerator’s Ring, 03:04 – Storied Hero Soul, 03:29 – Storied Hero Soul, 04:11 – Storied Hero Soul.
3Nhặt các vật phẩm ở giữa và trên đảo nhỏ 03:51 – unknown Hero Soul, 04:11 – Storied Hero Soul. 05:00 – Noble’s Lotus x3 – Unknown Hero Soul, 05:19 – Suckerstone Chunk x2.
4Chú ý 05:30 – Meat Cleaver Black Phantom
5Nhặt toàn bô các vật phẩm còn lại 05:54 – Black Pine Resin, 06:11 – Cat Rin, 06:22 – Pure Suckerstone, 07:01 – Crescent Moon grass x11 – Dark Moon Grass, 07:23 – Broken Sword, 07:43 – War Scythe, 07:51 – Suckerstone Shard, 08:19 – Legendary Warrior Soul
6Giờ đến cửa sương mù 1 , cẩn thận bọn Giant Depraved Ones và Depraved Ones trước cửa sương mù.

Cửa Sương Mù 1 -> Cửa Sương Mù 2 -> Map 2

MụcNội Dung
1Từ Cửa Sương mù 1 lên cầu gỗ chạy đến cuối nhảy xuống nhặt 11:58 – Black Pine Resin. Cẩn thận bọn Depraved Ones và Giant Mosquito trên cầu.
2Xuống đầm lầy nhặt 12:46 – Dark Moon Grass, 13:12 – Thief Ring, 14:27 – Dulll Gold Set, 14:58 – Stone of Ephemeral Eyes x3, Chú ý chỗ Ephemeral Eyes x3 có rất nhiều Giant Depraved Ones -> thường thì chết sấp mặt chỗ này.
3Giờ thì chạy đến cuối đầm lầy chỗ cửa sương mù thứ 2 có bọn Giant Depraved Ones canh cửa sau khi giết bọn nó xong hãy đi đến phía cuối có cầu gỗ để đi lên, nhặt 24:09 – Storied Hero Soul, Colourless demon soul (Trong thế giới Đen tối) ở ngay chân cầu.
4Giờ chạy lên cầu để tìm cách lấy 24:32 – Large Sword of Moonlight. Sẽ có rất nhiều bọn Phosphorescent Slug ở đây.
5Sau khi nhăt Large Sword of Moonlight thì qua cửa sương mù thứ 2 sang map 2.
Map 2
MụcNội Dung
130:03 – NPC Filthy Woman ngay trước cửa.
2– Nhặt các vật phẩm trong map 2 này 30:21 – Late Moon Grass, 31:25 – Dark Moon Grass, 31:36 – Storied Hero Soul, 31:46 – Window’s Lotus, 32:17 – Grass Jelly, 32:32 – Rotten Arrow, 33:34 – Storied Hero Soul, 35:55 – Noble’s Lotus x2, 36:15 – Dark Moon Grass x2
3ở cuối đường có một đường tắt trở về map 1 và các vật phẩm trên đoạn này: 38:03 – Unknown Hero Soul, 39:38 – Unknown Hero Soul, 40:36 – Legendary Warrior Soul, 41:49 – Unknown Hero Soul, 42:48 – Unknown Hero Soul, 42:55 – Shotel, 43:33 – Storied Hero Soul
4Giờ vào phòng 44:03 – Boss Dirty Colossus.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Boss Scorpion Sentinel

huongdangame

Genshin Impact – Huyền Bích Vân Tụ – The Great Gathering

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Corneo Colosseum – Three Person Team vs Shinra Warriors

huongdangame