Depraved One

Bọn này sẽ gây độc và bệnh dịch, yếu với sát thương chém và lửa.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu187LoạiCận Chiến, phép
Vị tríDepraved ChasmReward13 Souls
Vật lý – 31
Chém – 88
Đập – 88Chảy Máu – Dễ Bị
Đâm – 88
Phép – 80
Lửa – 57
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Loại Vật Phẩm Rơi
AllCrescent Moon Grass
Late Moon Grass
Dark Moon Grass (cực hiếm)
Royal Lotus
Widow’s Lotus
Cầm Dao GămStone of Ephemeral Eyes (Cực hiếm)
Càm Gậy LửaBlack Turpentine
Pháp SưOld Spice
Shards of Faintstone
Chunks of Faintstone
Pure Faintstone (hiếm)

Related posts

Genshin Impact – Đĩa Dẫn Năng Lượng Hồi Kết – Màn 2

huongdangame

Elden Ring – Boss Night’s Cavalry – Somber Ancient Dragon Smithing Stone

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 51: Acquire Fine Coal

huongdangame