Dogs

MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu LoạiTấn Công Gần
Vị trí The Lord’s Path
Stonefang Tunnel
Reward29 Souls
99Trung Bình
88 Trung Bình
88Dễ Bị
88
48
42
Điểm Yếu

Related posts

Genshin Impact – Hướng dẫn đột phá giới han lv và thiên phú Xiangling

huongdangame

Elden Ring – Caelid – Gael Tunnel – Drop Moonveil

huongdangame

Genshin Impact – Đội Ẩm Thực Toàn Năng – Tư Duy Đột Phá – Breakthrough thinking

huongdangame