Elden Ring – Walkthrough – East Limgrave & Mistwood – Part 4

Nội DungGhi Chú
100:00 – Talk to D. Hunter of the Dead– Làm nhiệm vụ D. Hunter of the Dead
201:15 – Get Limgrave East Map Fragment– Mở bản đồ Khu Vực.
303:46 – Complete Summonwater Village– Hoàn thành yêu cầu của D. Hunter of the Dead, giết Tibia manner.
408:05 – Get Green Turtel Talisman– Tấm bùa tăng tốc hồi phục stamina
509:08 – Talk to D. Hunter of the Dead– Nói chuyện với D. Hunter of the Dead.
610:35 – Get Fever’s Cookbook 1– Ghi chú công thức chế tạo số 1 của Fever
712:20 – Talk to Kenneth Haight– Làm nhiệm vụ Kenneth Haight, giải phóng Fort Haight
813:32 – Get Flash of Wondrous Physick, Crymson Crystal & Sacred Tear.– Lấy nguyên liệu chế tạo thuốc hồi phục.
915:12 – Get Ashes of War: Sacred Blade.– Lấy kỹ năng Sacred Blade.
1016:00 – Get Nomadic Warrior’s Cookbook 4– Ghi chú công thức chế tạo số 4 của chiến binh.
1116:52 – Get Spiked Craked Tear, Greenspill Crystal Tear. – Lấy nguyên liệu chế tạo thuốc hồi phục.
1217:23 – Get Ashes of War: Ground Slam.– Lấy kỹ năng Ground Slam.
1317:32 – Active Sofia River Well.– Kích hoạt khu vực Sofia River Well.
1420:28 – Trigger Blaidd Event.– Làm nhiệm vụ Blaidd.
1523:33 – To Liberate Fort Haight, Get Dectus Medallion (Left).– Tới Fort Haight và lấy Dectus Medallion (Left).
1628:18 – Get Reward from Kenneth Haight– Nhận phần thưởng từ Kenneth Haight.
1731:20 – Talk to Kenneth Haight at Fort Haight.– Nói chuyện với Kenneth Haight at Fort Haight.
1833:52 – Teleport to Bestial Sanctum– Dịch chuyển tới khu vực mới, có một tail man được boss bảo vệ ở ngay đây.

Related posts

Elden Ring – Boss Old Knight Istvan

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Frostbite Fields [2/2]

huongdangame

Elden Ring – Boss Commander O’neil – Commander’s Standard – Unalloyed Gold Needle

huongdangame