Elden Ring – Walkthrough – Liurnia of the Lakes East – Part 14

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Nội DungChú Thích
100:00 – Get Ashes of War: Shield Bash.– Kỹ năng dùng khiên húc kẻ thù.
201:36 – Defeat Death Rite Bir – Drop Ancient Death Rancor.– phép thuật triệu hồi một đám linh hồn tấn công.
306:56 – Get Land Squirt Ashes.– Triệu hồi 3 land squirts.
408:00 – Get Map Lirunia West from Teleport Portal.– Lấy bản đồ khu vực phía tây Lirunia qua một cổng dịch chuyển.
509:27 – Get Howl of Shabriri.– Phát ra tiếng thét làm kẻ thù bị điên và cũng thu hút sự tấn công của chúng.
615:46 – Obtain Frenzied’s Cookbook 1 & Shabriri Woe.– Sách chế tạo và bùa Shabriri Woe (thu hút kẻ thù tấn công)
718:50 – Get Stonesword key.– Chìa khóa đá dùng mỏ cơ quan.
819:36 – Get Frenzied Burst.– Chiếu ra tia sáng vàng tấn công kẻ thù từ mắt bạn.
921:59 – Obtain Fringerprint Grape – Hyetta’s Quest.– Vật phẩm cho nhiệm vụ của Hyetta.
1023:40 – Get Finger maiden Set & Sacred Tear.– Bộ giáp của Finger Maiden và Sacred Tear (tăng giới hạn hồi phục vủa mỗi bình thuốc).
1124:07 – Obtain Cannon of Haima & Gavel of Haima.– 2 Phép thuật tấn công AOE, một ở xa và 1 ở gần.
1227:34 – Go to Black Knife Catacombs.– Vào lăng mộ Black Knife.
1332:00 – Black Knife Catacombs – Get Rune Arc.– Lấy Rune Arc
1434:56 – Black Knife Catacombs – Obtain Black kinfeprint – Fia’s Quest.– Lấy vật phẩm Black kinfeprint cho nhiệm vụ Fia.
1537:32 – Black Knife Catacombs – Active Pull Level.– Kích hoạt cơ quan mở cửa phòng Boss
1639:06 – Black Knife Catacombs – Get Twinsage Sorcerer Ashes from Boss.– Phép triệu hồi phù thủy Twinsage.
1740:24 – Give Black kinfeprint to Sorcerer Rogier – Fia’s Quest.– Nói chuyện với Sorcerer Rogier ở Roundtable (Nhiệm vụ Fia).
1841:06 – Talk to Fia.– Nhiệm vụ Fia.
1942:36 – Talk to D. Hunter – Fia’s Quest.– Nhiệm vụ Fia.
2043:12 – Talk to Fia.– Nhiệm vụ Fia.
2144:05 – Talk to Boc – Boc’s Quest.– Nhiệm vụ Boc.
2244:58 – Talk to Melina about Boc – Boc’s Quest.– Nhiệm vụ Boc.
2345:18 – Get Sacred Tear.– Vật phẩm tăng giới hạn hồi phục mỗi bình thuốc.
2447:12 – Get Ashes of War: Giant Hunt from Night’s Cavalry.– Kỹ năng đâm, treo kẻ thù lên cao.
2550:42 – Yura’s Quest.– Nhiệm vụ Yura.
2653:50 – Obtain Flame Clean Me.– Phép chữa bệnh dịch và độc.
2756:08 – Get Briars of Sin.– Phép triệu hồi gai máu xung quanh bản thân.
2856:55 – Active Ainsel River.– Kích hoạt khu vực tiếp theo Ainsel River.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Tập 1 PHÁ HỦY LÒ PHẢN ỨNG MAKO.

huongdangame

Elden Ring – Boss Tree Sentinel x2

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 48: Acquire a Crystal Ball

huongdangame