Elden Ring – Walkthrough | Liurnia of the Lakes South – Part 10

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Nội DungChú Thích
100:00 – Dexterity knot Crystal Tear.– Thêm 10 Dex trong 3 phút.
200:42 – Defeat Deadbird – Drop Red-Feathered Branchsword– Bùa tăng sát thương khi HP hạ thấp
302:58 – Obtain Larval Tear.– Vật phẩm reset lại điểm thuộc tính.
406:01 – Obtain Nomadic Warror’s Cookbook 12.– Sách chế tạo vật phẩm.
508:01 – Obtain Bloodflame Blade.– Yểm lời thề máu lên vũ khí.
608:34 – Obtain Fire Monk’s Frayerbook.– Sách mở thêm phép thánh mới khi đưa cho NPC bán loại phép thánh.
710:00 – Find Latena.– Tìm NPC Latena, phải đi qua Lakeside Crystal Cave
818:26 – Complete Malefactor Evergaol – Drop Flame of the Fell God.– Một loại phép thánh về lửa khá mạnh.
921:01 – Talk to Diallos.– Nhiệm vụ Dialllos.
1022:32 – Obtain Glintstone Craftman’s Cookbook 4.– Sách chế tạo vật phẩm.
1123:32 – Talk to Diallos at Roundtable.– Nhiệm vụ Dialllos.
1224:12 – Get Golden Seed.– Hạt giống tăng số lượng bình máu.
1325:12 – Get Ash of War: Charge Forth.– Một kỹ năng đâm mạnh về phía trước.
1427:35 – Obtain Meeting Place Map.– Bản đồ vị trí Academy Glintstone Key
1531:15 – Get Academy Glintstone Key.– Chìa khóa đến phần tiếp theo.

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 09: We Wish Our Dog Would Return

huongdangame

Final Fantasy XIII Mission 56

huongdangame

Elden Ring – Boss Godskin Apostle

huongdangame