Elden Ring | Walkthrough | Liurnia of the Lakes South – Part 9

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Nội DungChú Thích
100:00 – Obtain Godrisk’s Great Rune– Trang bị Great Rune để buff tất cả thuộc tính khi sử dụng Rune Arc
203:52 – Talk to Nepehli Loux at Roundtable.– Nói chuyện với Nepehli Loux khi Godrisk đã bị giết ở phần 8 và nhận phần thưởng.
309:40 – Talk to Hyetta.– Nhiệm vụ Hyetta.
410:56 – Get Map Liurnia, East.– Bản đồ khu vực.
513:06 -Talk to Sorcerer Thops.– Nhiệm vụ của Thops.
615:16 – Obtain Academy Scroll– Đưa sách Academy Scroll cho phù thủy để học phép mới.
716:59 – Obtain Glintstone Craftman’s Cookbook 1.– Sách chế tạo vật phẩm.
820:26 – Obtain Glintstone Craftman’s Cookbook 2.– Sách chế tạo vật phẩm.
920:42 – Obtain Ritual Pot.– Vật phẩm dùng chế tạo bom.
1026:30 – Get Map Liurnia, North.– Bản đồ khu vực.
1127:28 – Talk to Rya – Nhiệm Vụ Rya.– Nhiệm vụ của Rya.
1228:32 – Get Rya’s Nakelace – Nhiệm Vụ Rya.– Nhiệm vụ của Rya.
1330:28 – Return to Rya – Nhiệm Vụ Rya.– Nhiệm vụ của Rya.
1432:15 – Meet Patches.– NPC Patches.

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 33 – (4K 60FPS)

huongdangame

Final Fantasy XIII – Walkthrough Chapter 1 The Hanging Edge – Chapter 2 Pulse Vestige

huongdangame

Trials of Mana Walkthrough 15 – To the elfin Elder – Dryad elemental of wood

huongdangame