Elden Ring – Walkthrough – Raya Lucaria Academy – Part 11

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Nội DungChú Thích
100:00 – Obtain Golden Seed.– Hạt giống tăng số lượng bình máu.
200:40 – Meet Machant.– Mua vật phẩm từ thương nhân.
304:35 – Obtain Marionette Soldier Ashes.– Lấy phép triệu hồi lính Marionette
407:12 – Obtain Ashes of War: Spectral Lance.– Kỹ năng ném thương.
509:38 – Obtain Avionette Soldier Ashes.– Phép triệu hồi lính Avionette.
610:16 – Obtain Longtail Cat Talisman.– Bùa giảm sát thương khi ngã từ trên cao.
714:03 – Obtain Carian knight Creaves Set.– Bộ giáp Carian knight Creaves
815:40 – Obtain Gravity Well.– Phép thuật hút quái.
918:46 – Trap Teleport to Volcano Manor.– Dính bẫy sẽ bị dịch chuyển đến Volcano Manor.
1027:47 – Obtain Conspectus Scroll.– Đưa sách phép cho NPC phép thuật để học thêm phép mới.
1129:34 – Obtain Ritual Pot.– Bình dùng chế tạo bom.
1232:52 – Hidden Path – Get Comet, Graven School Talisman.– Đường bí mật tới phép Comet và bùa Graven School làm tăng hiệu lực của phép thuật.

Related posts

Genshin Impact – Tìm Trứng Chim Cho Riku

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Corneo Colosseum – Aerith vs Wild Animals

huongdangame

Side jobs – beat on the brat kabuki

huongdangame