Elden Ring – Walkthrough – Siofra River – Part 16

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Nội DungChú Thích
100:00 – Obtain Oracle Bubbles.– Bắn ra một loạt bong bóng ma thuật.
206:34 – Obtain Armorer’s Cookbook 6.– Sách chế tạo.
307:26 – Map 8 Fire Pillars.– Bản đồ 8 Cột lửa cần thắp sáng.
407:36 – Light the Fire Pillar 1 & map.– Thắp sáng cột lửa số 1 và bản đồ.
508:18 – Get Horn Bow.– Cây cung Horn.
612:34 – Light the Fire Pillar 2.– Thắp sáng cột lửa số 2.
713:54 – Get Stonesword Key.– Chìa khóa dùng mở vài nơi đặc biệt.
814:38 – Find Merchant.– Tìm thương nhân để mua đồ.
918:04 – Light the Fire Pillar 3.– Thắp sáng cột lửa số 3
1019:34 – Light the Fire Pillar 4.– Thắp sáng cột lửa số 4
1120:43 – Light the Fire Pillar 5.– Thắp sáng cột lửa số 5
1221:26 – Get Ashes of War: Square off.– Một kỹ năng chém cho kiếm.
1322:18 – Light the Fire Pillar 6.– Thắp sáng cột lửa số 6
1424:06 – Light the Fire Pillar 7.– Thắp sáng cột lửa số 7
1525:11 – Get Clarifying Horn Charm.– Bùa tăng khả năng tập trung, chống lại phép ngủ và điển loạn.
1626:05 – Unlock Deep Siofra Well.– Mở khóa khu vực Deep Siofra Well.
1727:35 – Get Golden Seed.– Hạt giống tăng số lượng bình hồi phục.
1829:52 – Get Stonesword Key.– Chìa khóa dùng mở vài nơi đặc biệt.
1931:01 – Light the Fire Pillar 8.– Thắp sáng cột lửa số 8
2031:51 – Find Dragonkin Soldier.– Tìm vị trí Dragonkin Soldier.
2135:50 – Get Great Oracular Bubble.– Tạo bong bóng ma thuật khổng lồ tấn công một khu vực.
2238:20 – Defeat Dragonkin Soldier & Get Marika’s Scaseal.– Một tấm bùa tăng các chỉ số mind, intelligence, faith, và arcane lên +3 nhưng sát thương nhận tăng 10%.
2340:26 – Defeat Ancestor Spirit.– Boss Ancestor Spirit.

Related posts

Elden Ring –  Boss Witch Hunter Jerren

huongdangame

Final Fantasy XIII Mission 35

huongdangame

Trials of Mana All Treasures Boxes – Ghost ship – 4 box

huongdangame