Elden Ring – Walkthrough – Stormhill – Part 3

Nội DungGhi Chú
100:00 – Find Golden Seed.Hạt Giống Tăng Số Lượng Bình Thuốc.
200:46 – Talk to Roderika – Roderika’s Quest.Làm Nhiệm vụ của Roderika.
303:06 – Find Ashes of War Merchant.Tìm thương nhân bán kỹ năng.
405:26 – Drop Beast Crest Heater Shield.Lấy Khiên Beast Crest Heater Shield.
508:16 – Meet Alexandra – Alexandra’s QuestTìm Alexandra và làm nhiệm vụ của NPC này.
610:30 – Drop Strength Knot Crytal TearMột Thành phần để tổng hợp bình thuốc buff
711:07 – Drop Ash of War: Wild StrikesLấy Kỹ năng Wild Strikes.
811:55 – Drop Godrick Soldier AshesLấy phép triệu hồi Godrick Soldier.
913:44 – Meet Bloody Finger Hunter Yura – Yura’s QuestTìm và làm nhiệm vụ của Yura.

Related posts

Genshin Impact – Học Thuyết Nham Hiểm – Sinister Instruction

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 40: Acquire Some Fashionable Dishes

huongdangame

Sự tuyệt đối của lining – Outspoken linling

huongdangame