Elden Ring | Walkthrough | Stormveil Castle – Part 7

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Tiêu ĐềNội Dung
100:00 – Deafeat Bell Bearing Hunter.– Lấy Bone Peddler’s Bell bearing để mở thêm đồ bán ở NPC.
202:54 – To the Stormveil Castle.– Tới Stormveil Castle.
304:20 – Defeat Margit the Fell Omen.– Hạ gục Boss Margit the Fell Omen.
07:56 – Ascend the Castle.– Vào Lâu đài Stormveil Castle
16:22 – Defeat Banished Knight & Get Rusty Key.– Giết Banished Knight và lấy chìa khóa Rusty.
22:48 – Get Barisk Hammer.– Lấy vũ khí Barisk Hammer.
30:18 – Obtain Stonesword Key– Lấy Stonesword Key trên mái nhà.
36:14 – Obtain Claw Talisman– Lấy Claw Talisman trên mái nhà
39:40 – Obtain Nomadic Warrior’s CookBook 10.– Lấy Sách nấu ăn chiến binh 10.
46:38 – Open Iron Gate.– Mở cánh cổng sắt lúc đầu.
49:46 – Defeat Lion Guardian.– Đánh bại mini Boss Lion Guardian.
52:12 – Talk to Sorcerer Rogier.– Bắt đầu nhiệm vụ Sorcerer Rogier

Related posts

Final Fantasy XIII Mission 10

huongdangame

Mũi Tên

huongdangame

Cờ lê và búa

huongdangame