Elden Ring – Walkthrough – Stormveil Castle – Part 8

Story
Quest
Cave
Guide
Boss
Nội DungChú Giải
02:56 – Obtain Mimic’s veil.– Vật dùng ngụy trang khi sử dụng.
03:43 – Obtain Chrysalids Memento.– Vật phẩm nhiệm vụ của Roderika.
06:30 – Short Part.– Đường tắt.
07:42 – Obtain Iron Whetblade.– Key mở tính Heavy, Keen, or Quality cho vũ khí, khi trang bị Ashes of War.
09:42 – Give Chrysalids Memento to Roderika.– Nhiệm vụ của Roderika: Đưa Chrysalids Memento cho cô ấy.
10:40 – To the Roundtable Hold.– Tới Roundtable Hold và nói chuyện với tất cả NPC.
15:45 – Use Stonesword key.– Sử dụng Stonesword key ở Roundtable Hold để lấy vật phẩm.
18:05 – Continue Stormveil Capital.– Tiếp tục nhiệm vụ ở Stormveil Capital.
22:06 – Obtain Ashes of War: Stormcaller.– Tạo một cơn bão phạm vi nhỏ gây sát thương xung quanh.
23:12 – Get Crasked Pot x2.– Dùng chế tạo bình ném nổ, sát thương…
25:02 – Get Golden Seed from Mini Boss.– Lấy Golden Seed từ Mini Boss..
31:50 – Talk to Nephili Loux.– Nhiệm vụ của Nephili Loux và có thể triệu hổi khi giết Godrisk the Grafted.

Related posts

NIER AUTOMATA Quest The Manager’s Request (Nhiệm vụ Yêu cầu của quản lý)

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Paying Respects

huongdangame

Vật Phẩm Tiêu Hao

huongdangame