Elden Ring – Walkthrough – Weeping Peninsula – Complete Castle morne – Part 6

Nội DungGhi Chú
00:00 – Get Golden Seed.– Lấy hạt giống tăng giới hạn số lượng bình hồi phục.
00:56 – Go to Castle morne.– Đến Castle morne.
02:28 – Find Edgar.– Tìm và đưa thư cho Edgar.
15:16 – Deafeat Boss.– Thực hiện yêu cầu của Edgar hạ Boss.
25:22 – Talk to Edgar.– Quay lại nói chuyện với Edgar.
27:50 – Find Edgar.– Tìm Edgar ở chỗ con gái ông ấy.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Tập 23: Tẩu Thoát và Thí Nghiệm Của Hojo

huongdangame

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Lingju Pass – Thần Luật Quan (5 Chests)

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 36: Carbon Copy, Part 2

huongdangame