Elden Ring – Walkthrough – Weeping Peninsula – Part 5

Nội DungGhi Chú
100:00 – Deafeat Night’s Carvalry – Drop Ash of War: Repeating Thrust.– Lấy kỹ năng đâm cho kiếm
202:43 – Defeat Flying Dragon Agheel.– Giết Flying Dragon Agheel để mở kỹ năng của rồng.
306:48 – Continue Blaidd’s Quest.– Nhiệm Vụ Blaidd Phần 2.
409:27 – Talk to Irina.– Nhiệm Vụ của Irina. Giao thư cho cha cô ấy.
511:20 – Get Ashes of War: Might Shot & Map Weeping Peninsula.– Một kỹ năng tăng cao sát thương của cung và mở bản đồ
613:46 – Deafeat Night’s Carvalry – Drop Ash of War: Barricade Shield.– Tăng 40% sức bảo vệ của khiên.
716:50 – Get Memory Slot.– Tăng số lượng phép thuật có thể mang theo.
819:19 – Active Impaler’s Catacombs.– Kích hoạt hầm mộ Impaler để sau này teleport lại cho nhanh.
921:15 – Optain Sacred Tear.– Một loại nước làm tăng giới hạn khả năng hồi phục của bình Hp, Mana.
1024:40 – Active Morne Tunnel.– Kích hoạt đường hầm Morne.
1127:58 – Active Earthbore Cave.– Kích hoạt hang động Earthbore.
1229:02 – Obtain Demi-Human Queen Staff.– Nhận gậy phép Demi-Human Queen Staff.
1332:56 – Obtain Faith knot Crystal Tear.– Thành phần dùng để mix bình thuốc buff.
1433:42 – Get Sacred Tear.– Một loại nước làm tăng giới hạn khả năng hồi phục của bình Hp, Mana
1534:48 – Active Tombsward Catacombs.– Kích hoạt lăng mộ Tombsward.
1636:04 – Get Flask Materials from Erdtree.– Thành phần dùng để mix bình thuốc buff.
1741:02 – Get Devine Fortification.– Một loại bùa tăng toàn bộ thuộc tính khi trang bị
1845:25 – Active Tombsward Cave.– Kích hoạt hang động Tombsward.
1947:25 – Get Ambush Shard.– Lấy phép thuật Ambush Shard.
2048:50 – Teleport to Lyndell Capital from Tower Return.– Dịch chuyển đến vùng đất mới.

Related posts

Genshin Impact – Chương lời đồn nắm xưa màn 2 sắt đá

huongdangame

Genshin Impact – Số phận của Samurai

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Lampbloom woods [2/2]

huongdangame