Elden Ring – Walkthrough – West Limgrave – Part 1

Nội DungGiải Thích
100:00 – Begin– Phần mở đầu game.
212:26 – Buy item From Merchant Kale– Mua các vật phẩm quan trong từ thương nhân Kale.
313:26 – Obtain Limgrave West Map Fragment– Nhận Bàn Đồ Limgrave West.
416:26 – Unlock Torrent & Spirit Bel– Torrent: con vật dùng để cưỡi như ngựa.
– Spirit Bel: Chuông dùng để triệu hồi linh hồn chiến đấu.
519:54 – Obtain Whetstone Knife– Whetstone Knife mở khóa tính năng gắn kỹ năng vào vũ khí, khiên.
623:26 – Do Boc the Seamster’s QuestLàm nhiệm vụ của Boc phần 1:
– Tìm và nói chuyện với Boc đang ngụy trang thành một cái cây.
– Đến Coastal Cave giết Demi-Human lấy Tailoring Tools và Sewing Needle đưa cho Boc

Related posts

Trials of Mana Walkthrough 10 – Ghost ship – A big Ghost grrrr

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Boss Reno

huongdangame

Genshin Impact – Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 2

huongdangame