Elden Ring – Walkthrough – West Limgrave – Part 2

Nội DungGhi Chú
100:00 – Drop Ash of War: Detemination.Kỹ Năng Cân bằng STR và DEX, giảm sát thương cơ bản.
201:06 – Find Sorceress Sellen – Start Sellen’s Quest.Tìm phù thủy Sellen để học phép thuật và mở chuỗi nhiệm vụ của Sellen.
304:26 – Drop Ash of War: Unsheathe.Kỹ Năng tăng tỷ lệ sát thương của vũ khí theo thuộc tính Dex, giảm str và sát thương cơ bản.
407:02 – Drop Royal House Scroll.Lấy cuộn giấy đưa cho Sellen để học phép thuật cao cấp hơn.
511:32 – Drop Stonesword Key & Twinblade.Lấy Vũ khí Twinblade.
615:24 – Drop Ash of War: Gravitas.Tấn công AOE, tăng sát thương phép thuật tỷ lệ với thuộc tính INT.
716:50 – Drop Laval TearVật phẩm dùng để reset điểm thuộc tính đã cộng.

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 41: What Was That in the Movie

huongdangame

Trials of Mana All Treasures Boxes – Valsena, kingdom of the plains – 4 box

huongdangame

Final Fantasy XIII Mission 59

huongdangame