Fat Official

Di chuyển chậm, phòng thủ cao, nhiều máu. Tấn công phép lửa rất mạnh.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu962LoạiCận Chiến, phép
Vị tríSmithing Grounds, Stonefang Tunnel, Boletarian PalaceReward1979 Souls
Vật lý – 123Độc: Bình thường
Chém – 123Bệnh Tật: Bình thường
Đập – 185Chảy Máu: Dễ bị
Đâm – 123
Phép – 134
Lửa – 71
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
Tất CảFull Moon Grass
Late Moon Grass
New Moon Grass
Crescent Axe (rare)
Gold Coin (rare)

Related posts

Elden Ring – Weeping Peninsula – Earthbore Cave – Drop Spelldrake Talisman

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Labyrinth of Ice

huongdangame

Genshin Impact – Đội Ẩm Thực Toàn Năng – The Gourmet Supremos: On the Road

huongdangame