Fire Lizard

Thường bám trên tường, cẩn thận cú nhảy của nó.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu149LoạiCận Chiến
Vị tríSmithing Grounds, Stonefang TunnelReward – souls
Vật lý – 80Độc: Dễ bị
Chém – 80Bệnh Tật: Bình thường
Đập – 80Chảy Máu: Dễ Bị
Đâm – 16
Phép – 606
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết: Meltstone (rare)

Related posts

Genshin Impact – Giữ lại hình bóng này

huongdangame

Maneater

huongdangame

Elden Ring – Boss Baleful Shadow

huongdangame