Floor 12 clear 9*, 4* team work well – La hoàn tầng 12 v 1.3, cùng team 4*

Related posts

Genshin Impact – Câu chuyện Tatara – Tatara Tales – Quy Trình Là Trên Hết (5/8)

huongdangame

Elden Ring – Anastasia Tarnished Eater – Sacred Butchering Knife

huongdangame

Genshin Impact – Thợ Mỏ Mất Tích – The Missing Miner

huongdangame