Flying Bearbug

Máu nhiều, phòng thủ cao, có thể bay. Sử dụng phép hoặc vũ khí phép hay độc hoặc bệnh dịch tấn công.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu375LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward160 Souls
Vật lý – 202Trung Bình
Chém – 253Trung Bình
Đập – 202Yếu
Đâm – 303
Phép – 80
Lửa – 716
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Dragonstone
Chunk of Dragonstone (rare)

Related posts

Genshin Impact – Spices from the West – Vị Béo Tươi Thơm – Aroma Fresh – Day 6

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 21 – (4K 60FPS)

huongdangame

Elden Ring – Boss Miranda The Blighted Bloom

huongdangame