Flying Bearbug

Máu nhiều, phòng thủ cao, có thể bay. Sử dụng phép hoặc vũ khí phép hay độc hoặc bệnh dịch tấn công.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu375LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward160 Souls
Vật lý – 202Trung Bình
Chém – 253Trung Bình
Đập – 202Yếu
Đâm – 303
Phép – 80
Lửa – 716
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Dragonstone
Chunk of Dragonstone (rare)

Related posts

Elden Ring Walkthrough – Part 24 – Deeproot Depths

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Crafting spec gash antipersonnel grenade

huongdangame

Genshin Impact – Nhiệm Vụ Thế Giới Inazuma

huongdangame