Gargoyle

Sát thương khá cao với vũ khí Rapier, và khá khó chịu với bọn cầm nỏ vì bọn này hay bay.
ụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu364LoạiCận Chiến
Vị tríUpper LatriaReward275 Souls
Vật lý – 140
Chém – 140
Đập – 140
Đâm – 140
Phép – 132
Lửa –176
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Drops
AllUnknown Soldier’s SoulUnknown Hero’s Soul
Spiral Rapier
Gargoyle Crossbow

Related posts

Estoc

huongdangame

Genshin Impact – Spices from the West- Hương Thơm Từ Phương Tây – Day 7

huongdangame

Genshin Impact – Ánh Lửa Tinh Tú – Kỳ 2 – Flameplume Starflowers

huongdangame