Genshin Impact – Đây là ngày thứ 2 sau khi quay lại nhặt ốc biển ở khu vực cũ.

Related posts

Genshin Impact – Đăng Trung Diệu Ảnh – Kỳ 2 – Wondrous Shadows

huongdangame

Elden Ring – Weeping Peninsula – Earthbore Cave – Drop Spelldrake Talisman

huongdangame

Genshin Impact – Inazumi – Tất cả điểm ngắm cảnh – All view point

huongdangame