Genshin Impact – Nhiệm Vụ Thế Giới Vực Đá Sâu

1Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 12Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 23Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 3
4Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu – The chasm Delevers – Part 45Lời Người Sưu Tầm Đá – All Archaic Stones Location6Trà Trộn Phe Địch Không ai Biết – Undetected Infiltration
7Lạc Lối Nơi Đất Khách – Lost In A Foreign Land8Lời Cầu Cứu Của Nấm – Dimming Mushroom’s Call for Help9Thiên Nham Ngàn Năm – The Millennial Mountains
10Chuyện Xưa Của Đại Hiệp – A Cliff-Side Hero’s Past11Quà Tặng Vực Sâu – The Chasm’s Bounty11Hào Quang Của Dũng Khí – Valor’s Afterglow
12Hào Quang Của Dũng Khí: Mặt Trời Xuống Núi – Valor’s Afterglow13Vật Về Cố Chủ Lại Về Cố Chủ – Stolen, By The Rightful Owner14Lạc Lối Nơi Đất Khách, Tìm Kiếm – Lost In A F oreign Land: Seeking
15
Điều Tra Sinh Vật Cổ Đại – Unlock Paleontological Investigation in The Chasm
16Điều Tra Nấm Vực Đá Sâu – Mycological Investigation in The Chasm17Điều Tra Môi Trường Thủy Sinh – Hydrological Investigation in The Chasm

Related posts

Elden Ring – Boss God Devouring Serpent

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Side Quest: Corneo’s Secret Stash

huongdangame

Genshin Impact – Huấn Luyện Núi Tuyết – Huấn Luyện Thần Tốc – Ngày 1

huongdangame